Justisministeren fornøyd med beredskapen

Justisminister Knut Storberget var mandag på befaring i de flomrammede områdene i Vest-Oppland. Hensikten med besøket var å bli oppdatert på hvordan redningsarbeidet ble koordinert og gjennomført.

 

 

- Det er flere etater som sorterer under justisdepartementet som står helt sentralt når naturkatastrofer av denne typen rammer lokalsamfunn, sier Storberget.

- Mitt inntrykk er at politi og sivilforsvar raskt kom i gang med redningsarbeidet og at det etter hvert ble et godt samarbeid mellom disse etatene og de kommunale instansene som deltar aktivt i alle faser av redningsarbeidet, sier justisministeren.

Han sier besøket også var ment som en støtte til de flomrammede. De skal vite at de ikke vil bli glemt når vannet trekker seg tilbake. Enten det er Naturskadefondet eller private forsikringsselskaper som betaler så må de uansett få den økonomiske hjelpen de trenger, sier Storberget.

Justisministeren mener at beredskapen i fylket fungerte bra til tross for at flommen kom veldig overraskende. Nå er det viktig å opprettholde en god dialog mellom myndigheter på alle tre plan: stat, fylke og kommuner.

- Det er viktig at vi nå får iverksatt de tiltakene som er nødvendig for å bringe situasjonen i distriktet tilbake til det normale, sier han.