Juridisk seniorrådgiver

Statens jernbanetilsyn (SJT) er tilsynsmyndighet for jernbanevirksomhet i Norge, inkludert trikk og T-bane og for taubaner, park og tivoli. Tilsynet er også markedsovervåkingsorgan for jernbanemarkedet og tilsynsorgan for passasjerrettigheter på jernbane. Vi tilføres stadig nye og spennende oppgaver og er i dag 65 kolleger i et tverrfaglig miljø, med stor aktivitet også i internasjonalt arbeid. Våre verdier er respekt, åpenhet og uavhengighet.

Se vår hjemmeside www.sjt.no for mer informasjon.

FirmaSJT - Statens Jernbanetilsyn
FylkeOslo
Søknadsfrist30.09.2014

Vi søker erfaren juridisk rådgiver til juridisk avdeling i tilsynet. Avdelingens ansvarsområde er regelverksutvikling og juridisk rådgivning og kvalitetssikring knyttet til fagavdelingenes arbeid. I avdelingen ligger også en egen seksjon for overvåking av jernbanemarkedet. Avdelingen yter i tillegg rådgivning mot tilsynets administrative avdeling. Avdelingen består av 10 jurister og 2 økonomer, og avdelingsdirektøren er en del av tilsynets ledergruppe. Du får ta del i mange av tilsynets sentrale prosesser - som regelverksarbeid, konsesjonsprosesser og tilsynsaktiviteter. Du vil delta i tverrfaglig arbeid med medarbeidere med sikkerhetsfaglig og teknisk kompetanse. Vi søker derfor en person med gode samarbeidsegenskaper og som trives med å jobbe på tvers av fagområder.

Arbeidsoppgaver

 • Regelverksarbeid: Lede eller delta i arbeidet med regelverksutvikling, herunder både utvikling av nasjonalt regelverk og gjennomføring av EU/EØS-rettsakter
 • Kvalitetssikring og rådgivning: Kvalitetssikre og rådgi i saksbehandlingsprosesser i fagavdelingene, og spesielt i avdeling for sikkerhetsstyring og tilsyn og avdeling for teknologi og framføring.
 • Saksbehandling: Saksbehandle oppgaver av juridisk karakter som hører under avdelingens ansvarsområder
 • Rettsområder: Være ansvarlig for ett eller flere områder hvor man er kontaktperson i tilsynet, innehar spisskompetanse på området og oppdateres på nytt regelverk mv

Kvalifikasjoner

 • Master i rettsvitenskap/Juridikum
 • Erfaring fra regelverksarbeid, herunder spesielt fra gjennomføring av EU/EØS-rettsaker
 • Erfaring fra internasjonalt arbeid
 • Erfaring fra prosjektledelse/prosessledelse er en fordel
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid i et departement, tilsyn eller direktorat er en fordel

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Egenskaper

 • Gode samarbeidsegenskaper i et tverrfaglig miljø
 • God evne til analytisk tenking
 • God evne til å ta initiativ og ta en aktiv rolle i avdelingen
 • God evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Et faglig godt miljø med høy kompetanse
 • Trivelige lokaler sentralt plassert i Oslo
 • Fleksitid og sommertid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Støtte til arbeidsreise med kollektivtransport
 • Rådgiver/Seniorrådgiver ltr.70-80
 • Lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner i henhold til Statens lønnsregulativ.Fra lønnen trekkes 2 % lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren anmoder om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. offentlighetsloven § 25
 • Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn
 • Statens jernbanetilsyn er en IA-virksomhet

Søk stilling

Spørsmål om stillingen?

Wenche Kristiansen

Seniorrådgiver Adecco Search & Select

Telefon 922 83 756

Karianne Brønlund

Avdelingsdirektør Statens jernbanetilsyn

Telefon 22 99 59 51

Vis flere stillinger: