Nye regler for lastebilsjåfører hilses velkommen av næringen, som imidlertid advarer mot å ta seieren på forskudd. Foto: AP / Michael Probst / NTB scanpix

Jubler for strengere sjåførkrav – frykter utvanning

Næringen er fornøyd med et EU-forslag til strengere regler for lastebilsjåfører, men frykter utvanning i EU-parlamentet. Fagorganiserte er mer skeptiske.

Norsk Lastebileier-Forbunds (NLF) leder Geir Mo er svært tilfreds med kompromissforslaget fra EUs transportministre fra sist uke, men kommer samtidig med en advarsel:

– Dette kompromisset skal godkjennes i EU-parlamentet, og der vet vi at det er stor uenighet og ulike synspunkter mellom ulike komiteer, sier han til NTB.

– Når vi ser hvem som var imot kompromisset – de fleste østeuropeiske landene med unntak av Tsjekkia og Slovakia – ser vi fort at saken ikke er avgjort ennå, konstaterer Mo.

Neste møte i transportkomiteen i EU-parlamentet er 10. januar.

Skepsis

EUs transportministre ble enige om en større pakke med nye regler for yrkessjåfører og transportselskaper i EU. I forslaget fastslås det at yrkessjåførers arbeidstid må organiseres slik at de er i stand til å returnere hjem minst hver fjerde uke.

Transportarbeiderforbundet er imidlertid skeptisk til at forslaget ikke sier noe om hva som skal skje med lastebilen i pausen, og hvem som skal betale for hjemreisen.

– Vi risikerer at sjåføren i stedet blir sittende i en brakke i et land langt hjemmefra, mens en annen sjåfør kjører, sier forbundsleder Lars Morten Johnsen til FriFagbevegelse.

I tillegg fastslås det at den ukentlige hviletiden må tilbringes utenfor lastebilen, men Johnsen er skeptisk til at det ikke blir stilt krav til overnatting:

– Slik forslaget er utformet, holder det antakelig at arbeidsgiver kjøper en sovepose og et fjelltelt.

Kabotasjekjøring

Forslaget omfatter også regelverket for kabotasje, det vil si transport hvor en sjåfør frakter gods mellom forskjellige destinasjoner i et annet land enn hjemlandet. I dag er det strenge begrensninger på slik transport, men EU-land i øst har presset på for en oppmyking.

Det har vakt uro i Norge, av frykt for at liberalisering skal føre til at norske sjåfører utkonkurreres av utenlandske aktører med lavere lønn.

Transportministrene går nå inn for å beholde dagens grense på maks tre slike kabotasjeoppdrag innenfor sju dager. Etter hver sjudagersperide skal det i tillegg innføres et krav om pause på fem dager før samme kjøretøy kan utføre nye kabotasjeoppdrag i samme land.

– Prinsippet om minstelønn ved kabotasjekjøring blir nå en EU-regel, og det blir et uttrykkelig forbud mot ukehvil i bil, sier Mo.

Postkom, som organiserer over 20.000 arbeidstakere innen blant annet transport, er fornøyd med at EU går i en retning forbundet ønsker.

– Mange hadde fryktet at EU skulle lande på et mer liberalt regelverk som åpnet for mer kabotasje, sier forbundsleder Odd Christian Øverland til Frifagbevegelse.

Savner kontroll

I likhet med NLF advarer samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) mot å ta seieren på forskudd.

– Dette er et skritt nærmere enighet om nye regler, men mye arbeid gjenstår, sa han til NTB nylig.

Samtidig etterlyser Mo bedre kontroller på norske veier.

– Å ta ukehvilen i lastebilen har for eksempel vært forbudt i over ett år, etter en dom i EU-domstolen, men Norge har ennå ikke iverksatt systematisk oppfølging og kontroll på dette punktet, sier han.

– Det betyr at vi fortsatt aksepterer den sosiale dumpingen som åpenbart foregår langs veiene våre. Det er viktig å huske på at uansett EU-regler er det nasjonalstaten som skal kontrollere og følge opp.