Jotron

Jotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRømningstrappa med bueform er produsert i Tyskland, mens sammenstilling og detaljering er gjort på Møre. Foto: Are Barstad, Jotron ASJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienJotron i Larvik. 28.9.2020 Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

Det nye hovedsete til teknologibedriften Jotron i Larvik skiller seg ikke ut bare med fargene i fasaden, men også med en rekke nytenkende løsninger innen byggteknologi.

Fakta

Sted: Larvik

Prosjekttype: Næringsbygg

Bruttoareal: 11.200 kvadratmeter

Byggherre: Ringdalskogen Jotron AS

Prosjektledelse: Format Eiendom

Entrepriseform: Delte entrepriser

Prosjektkostnad eks. mva.: 225 millioner kroner

ARK: Profoyn

LARK: Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIV: Asplan Viak / LINK arkitektur l RIV rør: Erichsen & Horgen l RIE: AFRY Norge l RIB: WSP og Stabil (stålkonstruk-
sjon tak) l RIBR: Norconsult l RIAKU: Brekke & Strand Akustikk l RIG: Grunnteknikk l Byggherrerådgiver tekniske fag og ITB-koordinator: Krossli

Underentreprenører og leverandører: Trykktesting, fuktprøver og El-kontroll: Omega Holtan l Stikker: Geoingeniørene l Personheis: Reber Schindler l Grunnarbeid: H. & K. Sandnes l Betongarbeider: Thunberg Entreprenør l Kjerneboring: Mimax l Prefab betong: Block Berge Bygg l Rør: Bravida l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Tømrer: Snekkerkompaniet l Elektro: Xpert Installasjon l Klimavegger inkl. vinduer: Optimera l Montering klimavegger: Harald Johansen l Stålhall: Metacon l Branntetting: Bygg og Brannsikring Østlandet l Texlon ETFE tak: Vector Foiltec l Blikkenslager: VKB l Aluminium og glass: Aluminium Fasader l Maler og gulvbelegg: Tapet og Malercompagniet l Systemvegger, -himlinger og dører: CreoNordic l Taktekking: Byggpartner l Stålarbeider: Anleggs-Service l Lås og beslag: Nokas Teknikk Sør l El-peis: Ellinors Rede l Auditorium- og blokkvegger: Trysil Bygg Produkter l Branngardin, porter og bom: Port-Service Øst l Gartner og utomhusarbeid: Håkonsen og Sukke Landskap

Jotron AS er et av de fremste selskapene i verden innen utvikling av kommunikasjonsløsninger for flyplasser, skip og offshoreinstallasjoner. Den avanserte teknologien, inkludert nødpeilesendere og sikkerhetskommunikasjon, har kunder over hele verden, med produksjon i Litauen og i de nye lokalene i Larvik.

Kan utvides

Bygget, som ligger langs E18 og midtveis mellom Sandefjord og Larvik, er på drøye 11.000 kvadratmeter. 170 Jotron-ansatte legger beslag på de tre første etasjene. To andre selskaper har tatt store deler av fjerde etasje i bruk. Det er gjort forberedelser for en eventuell ytterligere utvidelse på 4.500 kvadratmeter.

Jotrons virksomhet i Sør-Norge innebar to lokasjoner i Vestfold. I tillegg til å være uhensiktsmessige, var lokalene de hadde i Tjølling for små. Etter å ha vurdert flere steder, falt valget på industrifeltet på Ringdalskogen.

– Vi har hele Grenland og Vestfold innenfor en grei kjøreavstand. For oss er beliggenheten her ideell, også med tanke på synlighet og profilering. Vi har fått et bygg med de samme forutsetningene som der vi kom fra, med lager og verksteder i første etasje og kontorer oppover. Jotron har kunder fra hele verden. Vanligvis har vi delegasjoner hver uke på kurs, nå har vi et flott kurssenter å tilby disse, sier Merete Berdal, administrerende direktør i Jotron.

Delentrepriser

Format Eiendom AS har hatt prosjektledelse for byggherre Ringdalskogen Jotron AS, men er også inne på eiersiden i prosjektet. Format Eiendoms prosjektleder Lars Joachim Jacobsen forteller at det også her ble valgt en løsning med byggherrestyrte delentrepriser. Det innebærer å utarbeide beskrivelsen, forhandle og kontrahere hver enkelt entreprenør og leverandør, og siden følge opp prosjektet.

– Vi foretrekker gjerne delte entrepriser, det har vi god erfaring med fra tidligere prosjekter. Det innebærer mer arbeid, men også langt større fleksibilitet, siden beskrivelsen ikke er skrevet i stein. Vi kan forhandle direkte med utførende entreprenør i stedet for å gå gjennom et ledd med totalentreprenøren, forteller Jacobsen. Uansett entrepriseform er dette det største prosjektet Format Eiendom noensinne har hatt.

– Det har gitt større muligheter for en dynamisk prosess, som uten tvil har vært veldig positivt for oss. Det er også en fordel å ha med en profesjonell eiendomsaktør på eiersiden. Da blir det en egeninteresse av å ha bra løsninger og gode kvaliteter til en fornuftig pris, legger Berdal til.

Enovastøtte

Jotron og Format Eiendom var enige om å føre opp et bygg med en tydelig miljøprofil. Det ga seg tidlig utslag i prosjekteringsfasen der det ble utarbeidet et helhetlig energikonsept. Resultatet er at alle kontorarealer har lavteknologi hybridventilasjon med styrte åpningsbare vinduer. Høytemperaturkjølingen benytter energibrønnene som frikjøling og bruker det på ventilasjonsaggregatene i sommermånedene.

Overskuddsproduksjonen fra det 1.100 kvadratmeter store solcelleanlegget på takflatene, kan selges på nettet. Byggets store atrium har et tak av ETFE-folie (etylen tetrafluoretylen), som har lang levetid.

Samlet sett vil nevnte byggteknologier sikre et behov for levert energi under 50 prosent av forskriftsnivå. Passivhuset har for sine innovative løsninger mottatt 2,5 millioner i støtte fra Enova.

– Til en fornuftig pris har vi fått til miljøvennlige løsninger, selv om vi ikke hadde noe behov for å få en formell sertifisering av bygget. Men vi kan dokumentere solcelleanlegg og ladestasjoner for 50 elbiler under tak, sier Berdal.

Mange tekniske installasjoner

I tillegg til ordinære kontoretasjer, organisert som cellekontorer og med møterom og auditorium, var det nødvendig å tilpasse bygget til Jotrons helt spesielle behov. Både i laboratoriet i tredje etasje og produksjonslokalene i første, der blant annet sammenstilling og testing og konfigurering av radiosystemer og recorder-systemer til flyplasser foregår, krevde ekstra ressurser når det gjaldt spesialrom og tekniske installasjoner. Ikke alt har vært mulig å beskrive i kravspekken på forhånd.

– Det har vært en større teknisk kompleksitet, blant annet på elektro der det har vært mange oppjusteringer kontra den opprinnelige beskrivelsen som var ute til prising, bekrefter Jacobsen.

De eksterne leietakerne i fjerde etasje har ved behov tilgang til å leie møterom og auditorier. Men også benytte Jotron Gym, ett fullt innredet gym- og trimrom i første etasje. Kantinearealet i første etasje under foiltec-himlingen er imidlertid forbeholdt de ansatte i Jotron.

– Vi valgte å ha kantina til eget bruk. Det er ofte kunder på besøk hos oss som blir en integrert del av vår virksomhet, sier Berdal. – Derfor ønsker vi å ha kontroll på alle som kommer og går; alle som bruker kantina skal enten være egne ansatte eller personer på besøk hos oss. For de foreløpig om lag 25 eksterne leietakerne i fjerde etasje har vi en service med leveranse av mat fra kantina.

Det er cirka 850 kvadratmeter ledige arealer i fjerde etasje, og Berdal opplyser at man er i dialog med flere interesserte leietakere.

Larvikitt og bøketrær

Utearealene er verdt å nevne. Her er det lagt ned ressurser i å få gode velkomstarealer langs bygget og foran hovedinngangen. Her er det sittegrupper, gangveier med betongoverflater og en larvikitt-skulptur og fontene av den lokale kunstneren Martin Kuhn. 1.500 stauder av ulike slag og 69 trær er plantet, deriblant mange bøketrær som på mange måter er synonymt med Larvik.

Bygget er tegnet av Profoyn, som har lagt inn skrånende karnapper i fasaden i sør og mot øst. – Men vi har engasjert Dagny Thurmann Moe som fargekonsulent. Det var vi klar på, det skulle ikke være et grått industribygg. Sluttresultatet ble veldig bra, og er nå i enda større grad et landemerke mellom andre industribygg i området, avslutter Berdal.