Jøssang kraftstasjon offisielt åpnet

Jøssang og Dalen kraftverk i Strand kommune står nå klare til å produsere ren og fornybar kraft etter en vellykket utbygging av Jørpelandselva. (Bildekarusell)

Utbyggingen av Jørpelandsvassdraget startet 1. september 2008. Dalen kraftstasjon sto klart i slutten av juli 2010 og Jøssang kraftverk var klar for prøveproduksjon 10. desember 2010. Ved årsskiftet var begge kraftverkene i full produksjon. Lyses utbyggings- og driftsselskap Lyse Infra har ledet og gjennomført utbyggingsprosjektet for Jørpeland Kraft.

Hovedentreprenør har vært Risa Rock som senere ble oppkjøpt av Lemminkainen. Underentreprenør for betongarbeidene har vært Byggekompaniet fra Kvinnherad. Entreprenørservice har boret sjaktene med ”raisedrilling” metoden.

- Av anleggsmessig karakter kan jeg nevne at vi har drevet ca 6,5 km tuneller, 4 damanlegg og 2 kraftverk. Ett kraftverk i dagen og ett i fjell. Vi har passert 250.000 timeverk, og prosjektet er gjennomført uten en eneste fraværsskade! Det er vi stolte av. Her har ntreprenøren har gjort en god jobb, sier byggeleder Morten Wangen til Byggeindustrien.

Utbyggingen av Jørpelandsvassdraget er et stort opprusting og utvidelsesprosjekt. Jørpelandselva er regulert fra før, men med bedre utnyttelse og økt kapasitet i de nye vannkraftanleggene blir kraftproduksjonen tredoblet – en økning fra fra 38 GWh (millioner kWh) til 115 GWh. Det er bygd to kraftverk – ett ved det eksisterende kraftverket i elva, Dalen kraftverk, og ett inne i fjellet ved Jøssang. Totalt er det bygd 6,5 kilometer med overføringstunneler i tillegg til de to kraftstasjonene. I tillegg er de fire damanleggene fornyet som en del av utbyggingsprosjektet. De to kraftverkene vil produsere kraft tilsvarende 6 000 husstander.