Jordskjelvskader kan forhindres med god prosjektering

Vi har nok en gang opplevd et tragisk jordskjelv i Italia med stort antall omkomne og skadde. Jordskjelvet er en påminnelse for oss som driver med standarder for å redusere skade på bygningene våre ved jordskjelv til et minimum, mener Standard Norge.

Det er rapportert at jordskjelvet i Italia hadde en styrke på 6,2. Dette er en størrelsesorden som i henhold til våre seismologer også kan finne sted i Norge. Bygningsmassen i Norge er generelt av bedre kvalitet enn de gamle uarmerte murhusene som kollapset i Italia.

Enda sikrere er nyere bygg som prosjekteres etter de nye Eurokodene, for jordskjelv Eurokode 8, NS-EN 1998.

Eurokoder er en felles europeisk serie standarder for prosjektering av byggverk og dokumentasjon av produkters bæreevne/styrke til konstruksjonsformål. Byggverk defineres som alt som bygges eller er et resultat av byggearbeid, dvs. at både bygg- og anleggskonstruksjoner er inkludert.

- Selv om Norge er bedre stilt, trenger også vi økt innsats fra myndigheter, byggherrer/eiere og andre interessenter. Vi må oppdatere vår utdaterte nasjonale oversikt over fordeling av jordskjelvlastene både på fastlandet (inklusive Svalbard) og på kontinentalsokkelen, sier prosjektleder i Standard Norge, Roald Sægrov.