Jondalstunnelen utsatt

Tilbudsfristen på Jondalstunnelen er utsatt til 25. mai.

- Grunnen er at tilbyderne har bedt om utsettelse, fordi de trenger mer tid til å få tilbudene ferdige, sier prosjektleder Einar Kåre Hovland i Statens vegvesen. Og det ønsket fikk de innvilget.

Det vil si at to entrepriser for prosjekt Jondalstunnelen skal åpnes samme dag.

Rassikringsprosjektet fv. 051 Austrepollen-Nordrepollen har samme frist for innlevering av tilbud fra entreprenørene, men åpning er en time senere.

Åpning Jondalstunnelen 25. mai kl. 13:00
Åpning rassikringsprosjektet Austrepollen-Nordrepollen kl. 14:00