Jobber gjerne mer med lavere skatt

Nesten 40 prosent av landets yrkesaktive befolkning jobber gjerne mer hvis de får mer igjen for innsatsen, viser en ny undersøkelse.

På oppdrag fra bransjeorganisasjonen IKT-Norge har Sentio gjennomført en spørreundersøkelse som slår fast at hele 38 prosent av landets yrkesaktive befolkning er villig til å jobbe mer, dersom de får mer igjen i pengepungen.

42 prosent av mennene vil jobbe mer om de får mer igjen og 33,8 prosent av kvinnene. I aldersgruppen under 30 år er 47,6 prosent interessert i å jobbe mer.
Det er på Østlandet og i Nord-Norge at flest kan tenke seg å jobbe mer, mens interessen er lavest i Oslo og Akershus.

- Det viktige med disse tallene er at det tydeligvis finnes en meget betydelig arbeidskraftsreserve dersom arbeidstakere blir motivert til å yte mer, sier generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge.

Han mener at et lavere skattetrykk kan gi både vesentlig flere hender i arbeid og dermed også gi økt vekst og bedre offentlige tjenester i Norge. Erfaringer fra blant annet Irland viser at skatteinngangen gikk kraftig opp selv om skattesatsene gikk ned.

- Økt produksjon gir økte skatteinntekter også fra bedriftene. Det er på tide at skattedebatten trekkes inn i sysselsettingsdebatten, mener Hoff.