Jobb som Eiendomslandmåler i Statens vegvesen - Drammen eller Tønsberg

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region sør
FylkeFlere fylker
StedDrammen / Tønsberg
Søknadsfrist16.10.2014

I Region sør søker vi etter dyktige medarbeider som landmåler ved Eiendomsseksjonen, med kontorsted Tønsberg og Drammen.

Seksjonen har ansvar for erverv av grunn og rettigheter som er nødvendig for bygging og drift av riks- og fylkesveger. Seksjonen har videre ansvar for oppmåling og forvaltning av de arealer som eies og forvaltes av etaten. Eiendomsseksjonen har ca 35 ansatte fordelt på kontorer i Kristiansand, Arendal, Skien, Tønsberg og Drammen.

Det er utstrakt samarbeid både internt i etaten, og med kommunale og fylkeskommunale instanser. Eiendomslandmåleren er bidragsyter i hele prosessen, fra oppstart av planarbeid til ferdigstillelse av anlegg.

Arbeidsoppgaver:

 • Gjennomføre oppmålingsforretninger (både formell- og teknisk del), oppmåling av grenser
 • Bidra i forvaltningen av de eiendommer Statens vegvesen eier

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning fra høyskole/ universitet min. 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra de aktuelle fagområdene og eventuell etterutdanning, kan kravet til utdanning fravikes.
 • Høy kompetanse i landmåling og eiendoms juss.
 • Gode IT-kunnskaper og kjennskap til aktuelt dataverktøy GIS/line.
 • Søkere må ha førerkort klasse B.

Vi ønsker at du:

 • Er en resultatorientert person
 • Har gode samarbeidsevner
 • Er selvstendig og har systematisk arbeidsform
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.

Vi kan tilby:

 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter.
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Utfordrende arbeid med mange mellommenneskelige og juridiske utfordringer i et sosialt, tverrfaglig og kreativt arbeidsmiljø.

Lønn fastsettes i henhold til Statens vegvesens lønnspolitikk

Etaten tilstreber likestilling. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Som en IA virksomhet vil arbeidsforholdene bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonsleder Eli Bjorvatten, tlf 907 50 423 eller fagkoordinator Svein Rosland, tlf 907 20 305, og alle søkere oppfordres til å søke elektronisk via denne siden