Jobb med transportfølge i Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7000 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

FirmaStatens vegvesen Region sør
FylkeBuskerud
StedDrammen
Søknadsfrist14.10.2014

Vi søker dyktig medarbeider innen transportfølge.

Vegavdelingen i Buskerud utgjør ca. 80 personer, hvorav p.t. 25 er tilknyttet Seksjon for Plan og Forvaltning. Seksjonen har kontorsted i Drammen. Vegvesenet forvalter landets lengste eiendomsgrense. Det er derfor store utfordringer i ivaretagelse av alle de interesser som påvirker trafikken på vegene i en eller annen form. Seksjonens medarbeidere har et bredt sammensatt ansvarsområde innen mange spennende fagfelt.

Arbeidsoppgaver

Du vil kjøre transportfølge for tunge spesialtransporter. Du vil også være med på å saksbehandle dispensasjoner for spesialtransporter i Region sør i ledige stunder og som stedfortreder. Kontrollere arbeidsvarsling og andre forhold på veg når man kjører tomt til eller fra oppdrag.

Siden mye av transportfølge foregår på natten og over lengre avstander må ny medarbeidere kunne arbeide på ugunstige tidspunkt.

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra teknisk fagskole. Hvis du har sterk og allsidig praksis og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan vi se bort fra utdanningskravet. Du må ha førerkort klasse B.

Dette vil vi også legge vekt på

  • Det er ønskelig med erfaring fra vegforvaltning og/eller tungtransportyrke, men dette er ikke et krav
  • Du bør ha ok IT kompetanse
  • Kunnskap om tungtransports påvirkning på veg og veginstalasjoner er også en fordel

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no).

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene:

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Søk her

Spørsmål om stillingen?

Anders O.T. Hagerup

Telefon

32 21 44 03


Vis flere stillinger: