Tor Inge Dokken (t.h.) og Andreas Øgaard Bergh. Foto: Ahlsell

JM Norge inngår avtale med Ahlsell

JM Norge har inngått avtale med Ahlsell innen festemateriell, verktøy og personlig verneutstyr.

- Våre hovedkriterier for valg av partner innen disse områdene var miljøperspektivet, leveringsdyktighet og pris. Ahlsell kom samlet sett best ut i forhold til kriteriene, blant annet knyttet til deres sortimentsbredde og spesialistkompetanse, sier innkjøpsleder Tor Inge Dokken i JM Norge i en pressemelding.

Rammeavtalen har i første omgang fire års varighet og tilsier at Ahlsell Norge skal levere alt av festemateriell, verktøy og personlig verneutstyr til JM Norges prosjekter, der de har produksjon i egenregi.

- Vi satser stort innen bygg og anlegg, og avtalen med JM er en solid bekreftelse på at denne satsingen treffer riktig i markedet, stråler en fornøyd Andreas Øgaard Bergh, markedssjef for Bygg i Ahlsell Norge i meldingen.

- Vårt morselskap i Sverige er store innen mange segmenter, og Ahlsell har lang fartstid i Norge innen VVS, elektro, VA og bygg og anlegg. I de senere årene har vi styrket vår satsing i Norge betydelig innen bygg og anlegg og har mål om en massiv vekst innen disse områdene, legger Øgaard Bergh til.

- Avtalen med JM Norge er en sterk bekreftelse på at løsningene er høyrelevante og konkurransedyktige, mener markedssjefen.