Ill. JM

JM kjøper stor utviklingstomt i Oslo

 JM kjøper utviklingstomten Vollebekkveien 2A nordøst i Oslo fra Stiansen Eiendom AS. Kjøpesummen er på ca. 155 millioner kroner med overtagelse og betaling i november 2016.

Det kan bygges 175 boliger på eiendommen. Handelen vil bli balanseført i fjerde kvartal 2016 innen forretningsområdet JM Utland.

Eiendommen grenser til Vollebekkveien 2B, som JM kjøpte i 2015. På de to eiendommene kan det bygges 260–290 boliger i leiligheter. Begge eiendommene inngår i Oslo kommunes planprogram for Vollebekk og omfatter oppføring av boliger. Reguleringsarbeidet er startet opp, og JM planlegger byggestart i 2. halvår av 2018.

Vollebekkområdet er under utvikling, og JMs eiendommer ligger like ved Vollebekk T-banestasjon. Nord for eiendommen bygger Oslo kommune en ny skole som skal stå ferdig i 2017.

– Vollebekk er av kommunen definert som et knutepunkt der utvikling av nye boliger bidrar positivt til boligsituasjonen i Oslo. Denne etableringen inngår i JMs langsiktige vekststrategi, sier Martin Asp, adm. dir. i JM Norge.