Jernbaneverket verdensledende på energimåling i tog

Strømforbruket i alle tog i Norge, Sverige og Danmark skal måles og avregnes i regi av Jernbaneverket Bane Energi i Oslo. -Interessen for systemet er stor i hele Europa, forteller direktør Johnny Brevik.

Gjennom sju år har Jernbaneverket Bane Energi utviklet et system som gjør det mulig for togselskapene å spare strøm. Allerede fra 1.april neste år skal systemet settes i drift og etter hvert som målere blir innstallert vil strømforbruket i alle tog i Norge, Sverige og Danmark bli registrert. Sentralenheten for dette ligger i Oslo og utviklingen av systemet og innkjøp av utstyr har til sammen kostet 32 millioner kroner. Jernbaneverket, svenske Banverket og Banedanmark har bidratt med like store økonomiske andeler i utviklingen av systemet. Ideen og den tekniske utviklingen har skjedd i regi av Bane Energi i Jernbaneverket. -. Systemet er per i dag 85% ferdig og oppstarten vil skje som planlagt 1.april 2006, forteller direktør Johnny Brevik i Bane Energi til Jernbaneverkets nettsider.