Jernbaneverket anbefaler å bygge dobbeltspor langs dagens trasé fra Hokksund og Vestfossen, og videre derfra i ny og kortere trasé direkte til Kongsberg. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Jernbaneverket foreslår ny jernbane til Kongsberg via Vestfossen

Jernbaneverket anbefaler å bygge dobbeltspor langs dagens trasé fra Hokksund og Vestfossen, og videre derfra i ny og kortere trasé direkte til Kongsberg.

Den foreslåtte traseen vil gjøre det mulig å reise med tog fra Kongsberg til Oslo på under en time, ifølge Jernbaneverket. I dag tar distansen om lag én time og 15 minutter med tog.

– Regjeringen ønsker at flere pendlere skal velge tog i og mellom de store byområdene. Vi bygger ny infrastruktur og styrker vedlikehold av den eksisterende jernbanen. Slike tiltak legger til rette for økt rutetilbud og mer punktlig togtrafikk. Vi har nå mottatt en utredning om utvikling av jernbanen mellom Hokksund og Kongsberg. Denne tar vi med oss i arbeidet med ny nasjonal transportplan, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

I utredningen har Jernbaneverket både vurdert utbedring av eksisterende trasé og bygging av ny trasé mellom Kongsberg og Hokksund. Det er en kombinasjon av disse alternativene som anbefales, og kostnaden er beregnet til 8,3 milliarder kroner, opplyser Samferdselsdepartementet.

På oppdrag fra departementet har Jernbaneverket utarbeidet fem ulike løsninger. Utredningen er lagt på høring med frist for tilbakemelding 1. november i år.