Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen. Fotokollasj: Jernbaneverket / Naturvernforbundet

Jernbanealliansen: - Nå forventer vi handling

Det norsk-svenske jernbanesamarbeidet ønskes velkomment, men har også store forventninger å innfri blant støttespillerne i Jernbanealliansen.

– Det er gledelig at det norske Samferdselsdepartementet og det svenske Näringsdepartementet nå er enige om å utrede forutsetningene for å utvikle jernbanetrafikken mellom Oslo og Göteborg på kort og lang sikt. Det er også bra at norske myndigheter har fått Østfoldbanen inn i den europeiske godskorridoren, sier Holger Schlaupitz, styreleder i Jernbanealliansen, til Byggeindustrien.

Jernbanealliansen

Jernbanealliansen består av følgende ti organisasjoner som ønsker å fremme jernbanen i Norge:

  • Arbeidsgiverforeningen Spekter
  • Framtiden i våre hender
  • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
  • LO Stat
  • Natur og Ungdom
  • Naturvernforbundet
  • Norsk Jernbaneforbund
  • Norsk Lokomotivmannsforbund
  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
  • Trygg Trafikk

Sammen for handling

Schlaupitz har store forventninger til samarbeidet, og understreker viktigheten av å ha svenskene med på utredningsarbeidet.

– Det er gjennomført mange utredninger om jernbane, og det skjer ikke alltid så mye etter at utredningsarbeidet er ferdig. Nå forventer vi handling. Det positive nå er at svenskene er med på utredningsarbeidet, noe som er helt nødvendig i arbeidet med å avklare gode jernbaneløsninger på kort og lang sikt for trafikken mellom Norge, Sverige og kontinentet, understreker han.

Knyttes til Europa

Forrige uke kunne regjeringen fortelle på sine nettsider at godskorridoren mellomStockholm i Sverige og Palermo i Italia også utvides til Oslo.

Schlaupitz advarer mot å tro at dette betyr automatisk utvikling av den norske jernbanen.

– Dette bør forplikte, og vi forventer å se spor på statsbudsjettet for 2015, som regjeringen legger fram 8. oktober. Jernbanealliansen forventer at regjeringen øker bevilgningene til jernbanen og gjøre det mer attraktivt å flytte gods fra lastebil til tog også på kort sikt, før vi forhåpentlig får et bedre banenett i framtida. Kua må ikke dø mens graset gror, sier Schlaupitz.

– Det passerer daglig om lag 2500 tunge kjøretøy over Svinesund, så grunnlaget for å få mer gods på jernbane inn i Norge og videre til andre steder i landet, burde være stort. Å få mer gods over på jernbanen er bra for næringslivet, miljøet og trafikksikkerheten. I tillegg gir det mindre slitasje på veinettet, fastslår Schlaupitz.