Januar var mild og våt

Månedstemperaturen for Norge i januar lå 1,3 grader over normalen. Nedbøren var på 120 prosent av det normale, går det fram av en oversikt fra Meteorologisk institutt.

Januartemperaturen var betydelig over normalen i Midt-Norge og i høyereliggende områder i Sør-Norge. I enkelte lavereliggende og kystnære områder på Øst- og Sørlandet samt enkelte steder i Finnmark lå imidlertid månedstemperaturen en grad under det normale.

Nedbøren var over normalen i store deler av landet. Basert på observasjoner fra værstasjonene er månedsnedbøren for Norge 120 prosent av normalen. Enkelte steder i Trøndelag fikk over det dobbelte av normal nedbørsmengde.

I Vest-Agder og Østfold lå imidlertid nedbøren på mellom 60 og 70 prosent av det normale.

Ved overgangen til februar er det noe mindre snø enn normalt i de nordnorske fylkene med unntak av kyststrøkene og i Øst-Finnmark.

I Trøndelag er det mer snø enn normalt i de kystnære områdene, mens de indre fjellområdene har mindre snø enn vanlig for årstiden.

På Vestlandet er det mindre snø enn normalt i indre fjellstrøk. I lavlandet og de kystnære områdene er det mer snø enn normalt.

På Sørlandet er det noe mindre snø enn normalt i indre fjellstrøk mens det i lavlandet ligger vesentlig mer snø enn normalen for årstiden.

I fjellområdene på Østlandet er det vesentlig mindre snø enn normalen for årstiden. I lavlandet langs Oslofjorden er det derimot vesentlig mer snø enn normalt, særlig i Østfold, går det fram av en oversikt fra Meteorologisk institutt.