Finansminister Jan Tore Sanner hjemme på morgenen før han legger fram statsbudsjettet for 2021. Foto: Terje Pedersen / NTB

Jan Tore Sanner: – Budsjettet ser annerledes ut enn vi tenkte i februar

– Det er en veldig spesiell situasjon å legge fram budsjett i, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) timer før statsbudsjettet legges fram.

Fakta om behandlingen av statsbudsjettet

* Etter at finansministeren har lagt fram regjeringens budsjettforslag og holdt finanstalen, jobber Stortingets komiteer og de ulike partigruppene videre med statsbudsjettet. Finanskomiteen samordner arbeidet. Innen 20. november avgir komiteen finansinnstillingen, som skal behandles i Stortinget innen en uke. Da gjennomføres også finansdebatten, årets kanskje viktigste debatt.

* Etter behandling av finansinnstillingen er inntekter og utgifter fordelt på de ulike rammeområdene. De andre komiteene kan da bare foreta omdisponeringer innenfor den vedtatte rammen.

* Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet i Stortinget senest 15. desember.

– Jeg har sovet godt. Det er et bra budsjett, sa en blid Jan Tore Sanner da han møtte flere journalister og fotografer utenfor sin bolig i Bærum onsdag morgen.

Dette er Jan Tore Sanners første budsjett, og det første budsjettet som legges fram av en Høyre-finansminister siden 2005. I tillegg blir det et budsjett som er sterkt preget av koronakrisens innvirkning på norsk økonomi og samfunn.

– Det er veldig spesielt, og budsjettet ser annerledes ut enn vi tenkte i februar. Verden så veldig annerledes ut før krisen, sier finansministeren.

Han kunne røpe at oljepengebruken blir lavere enn den har vært i 2020.

Utvalgte hovedtall og nøkkeltall i Nasjonalbudsjettet 2020 publiseres klokka 8 mandag, mens budsjettdokumentene er tilgjengelige fra klokka 10. Klokka 10 starter også Sanners framlegging i Stortinget.