Jan Fougner skal lede granskingen av Valla

Advokat Jan Fougner (45) skal lede granskingen av Yssen-saken. Sekretariatet i LO lover en bred gjennomgang, og granskingsutvalget skal selv definere sitt mandat.

Utvalget som skal gå gjennom saken, skal bestå av tre personer, får NTB opplyst etter sekretariatsmøtet mandag. De to andre er førstelagmann i Borgarting lagmannsrett, Nils Erik Lie, og advokat og professor dr. juris Kristin Normann. Noen tidsfrist for arbeidet er ikke satt, men granskingen skal gjennomføres så raskt som mulig. Arbeidsrett Jan Fougner er partner i advokatfirmaet Wiersholm i Oslo, han har møterett for Høyesterett og har lang erfaring med arbeidsrettslige spørsmål. Han har blant annet vært leder av prosedyre- og arbeidsrettsavdelingen i Wiersholm, og han har vært advokat hos Regjeringsadvokaten. LO-leder Gerd-Liv Valla har ikke deltatt i det saksforberedende arbeidet og fratrådte ved behandlingen av denne saken. Alle sider LO-sekretariatet sier i sitt vedtak at den uavhengige gjennomgangen skal søke å belyse alle sider av saken, og det skal gis tilgang til all relevant dokumentasjon. For å legge minst mulig føringer på utvalgets arbeid, har LO valgt å ikke spesifisere mandatet utover det som ble vedtatt i sekretariatet forrige mandag. Tolking og avgrensing av mandatet overlates til utvalget. Det overlates videre til utvalget å ta de kontakter og foreta de avklaringer som er nødvendige for å belyse alle sider av saken, heter det i vedtaket.