Jan Eldegard Hjelle

Jan Eldegard Hjelle ny daglig leder i FABEKO

Fra nyttår vil Jan Eldegard Hjelle overta som daglig leder i FABEKO (Norsk Fabrikkbetongforening). 

Jan Eldegard Hjelle

Daglig leder
FABEKO

Sammen med dagens ansatte i FABEKO, Hallvard Magerøy og Tommy Cielicki, vil Eldegard Hjelle utgjøre teamet som jobber for å fremme bruken av betong på det norske markedet.

Fra starten vil Jan Eldegard Hjelle gå inn i en 50 prosents stilling i FABEKO mens de resterende 50 prosent vil bli knyttet til hans nåværende stilling som daglig leder av bransjeorganet Byggutengrenser.

- Bakgrunnen for endringene er at Hallvard Magerøy har varslet FABEKOs styre om at han ønsker å gå av med pensjon i løpet av 2017. Styrets beslutning om å engasjere Jan Eldegard Hjelle er derfor en del av FABEKOs langsiktige arbeid med å sikre kontinuitet og samtidig videreutvikle foreningens arbeid, heter det i en melding fra styret.

Endringen har også som mål å knytte FABEKOs arbeid tettere til Byggutengrensers overordnede oppgaver inn mot beslutningstakere i BAE-næringen og formidle bransjens synspunkter og forslag inn mot myndighetene. Ved å kombinere disse ressursene vil dette gi høyere effekt for medlemmene.

– Vi er glade for å få med Jan i FABEKOs arbeid. Fra januar vil de tre i administrasjonen kunne jobbe sammen og legge grunnlaget for en fortsatt spennende utvikling for fabrikkbetongbransjen. Hallvard Magerøy og Tommy Cielicki har gjort en kjempejobb gjennom mange år, men vi forstår selvfølgelig at Hallvard etterhvert vil trappe ned. Det må være hyggelig for han at ferdigbetongbransjen på landsbasis går for fullt og denne posisjonen hadde vi ikke hatt om ikke foreningen hadde jobbet langsiktig og godt, uttaler Tor Magne Kvia som er styreleder i FABEKO.

– Vi i Byggutengrenser har i mange år hatt et godt samarbeid med FABEKO. Det å kunne få muligheten til å videreutvikle dette er spennende. Fabrikkbetong utgjør det største volumet av betong og derfor vil det være viktig at FABEKO går foran og viser veien inn i framtiden for betong som materiale. Dette vil hele bransjen dra nytte av, også de andre delene av betongbransjen som utgjør Byggutengrensers øvrige medlemsmasse, sier Jan Eldegard Hjelle.