Jakter på unge formgivere

Statens vegvesen jakter på dyktige, unge arkitekter, landskapsarkitekter og designere til å utvikle Nasjonale turistveger.

Målet er å knytte til seg nye kreative kontakter som kan være nyttige i det videre arbeidet med å utvikle Nasjonale turistveger, skriver Statens vegvesen på sine nettsider. - Vi ønsker å finne frem til 10-15 enkeltaktører eller grupper av tverrfaglige team til å utarbeide skisseprosjekter for en rekke tiltakspunkter langs fremtidige Nasjonale turistveger i årene 2007-2010, sier Janne Walker Ørka i Statens vegvesen. Den nasjonale satsingen på de 18 utvalgte vegstrekningene har et meget høyt ambisjonsnivå. Sammen og hver for seg skal de utvalgte strekningene bli et nasjonalt turistprodukt av høy internasjonal kvalitet. Målet er å tilby vegfarende turister de mest storslåtte naturopplevelsene fra bilvinduet og på spennende stoppesteder underveis.