Hålogaland Grus og Betong AS avdeling Harstad ble kåret til Årets Betongstasjon 2015.

Jakter kandidater til Årets Betongstasjon 2016

Juryen for Årets Betongstasjon 2016 skal starte arbeidet med å kåre vinneren av prisen. Til dette arbeidet ber juryen om tips om aktuelle kandidater.

– Vi har allerede noen kandidater, men vi tar gjerne imot flere forslag, sier daglig leder Hallvard Magerøy i FABEKO.

Prisen Årets Betongstasjon er et samarbeid mellom FABEKO, Norcem og bladet Byggeindustrien.

Hovedkriteriene for kåringen er bedriftens miljøpolitikk (ytre og indre) og gjennomføringen av den, kompetansetiltak, bedriftskultur, kunderelasjoner, forholdet til lokalmiljøet, spesielle markedstiltak og bedriftens generelle omdømme.

Ved årets kåring vil fabrikker som er miljøsertifisert stille med et ekstra pluss. Ved fremtidige kåringer vil miljøsertifisering av aktuelle kandidater tillegges betydelig vekt, legger Magerøy til.

– Vi vil gjerne ha så mange gode forslag som mulig. Det er fullt legitimt å foreslå egen fabrikk, legger Magerøy til.

Kriteriene for Årets Betongstasjon 2016 er som følger:

- Medlemskap i FABEKO

- Bedriften må være medlem av FABEKO.

- Miljø

- Bedriftens miljøpolitikk og gjennomføringen av denne.

- Synliggjøring av oppnådde resultater, og hvor stor del av bedriftens planer som er gjennomført. Dette omfatter både det ytre og indre miljø i bedriften. Miljøsertifisering vil bli tillagt ekstra vekt.

Kompetanse

Kompetansetiltak som er gjennomført i bedriften for de ansatte, og hvor langt bedriften er kommet i gjennomføring av sine planer.

Markedsorientering

Bedriftens holdning til markedsorientering, og hvordan bedriftens markedsføringsfilosofi er gjennomført. Hvordan dette har påvirket bedriftskultur, kunderelasjoner, forholdet til lokalmiljø og bedriftens generelle omdømme. Spesielle markedstiltak.

Jury

En uavhengig jury bestående av bladet Byggeindustriens redaktør, FABEKOs daglige leder, samt en representant fra leverandørsiden vil bedømme kandidatene.

Vinneren vil motta et synlig bevis som Årets Betongstasjon, og selve prisen vil bli overlevert på Fabrikkbetongkonferansen i 2016.

Vinneren vil bli offentliggjort i Byggeindustrien.

Innsendingsfrist: Så snart som mulig, og senest innen 15. januar 2017. En kort redegjørelse basert på de ovennevnte kriterier sendes til hm@fabeko.no