Illustrasjonsfoto

Jakter fremtidens impregnering av trebroer

For å finne nye og miljøvennlige impregneringsmidler for tre ble det europeiske prosjektet CreoSub etablert, og prosjektet er nå i fullt arbeid under ledelse av Treteknisk.

Trebroer, stolper og jernbanesviller impregneres i dag med kreosot for å øke holdbarheten. Kreosot er et middel som skal fases ut av miljøhensyn og nye alternativer må overta.

Treteknisk er et av landets ledende fagmiljøer på temaet «holdbart trevirke» og utøver en rekke kontroll- og sertifiseringsfunksjoner på nasjonalt og nordisk nivå. Ut over dette er de også involvert i ulike prosjekter i samarbeid med industrien og andre FoU-miljøer.

EU-Kommisjonen ønsker å fase ut kreosot og erstatte det med andre midler. På bakgrunnen av dette tok Treteknisk for et par år siden initiativ til å etablere et europeisk prosjekt, gjennom ERA-nettet Wood Wisdom, for å undersøke og finne fram til nye impregneringsmidler.

En interessant fremtidig løsning er impregnering basert på tallolje. Tallolje er en «sidestrøm» fra treforedlingsindustri og brukes i dag som energi internt i denne industrien. Det vil trolig være enda mer klima- og miljøvennlig å bruke dette som impregneringsmiddel i stedet. Dette kan gi grunnlag for at broer, stolper og sviller fortsatt kan være bærekraftige alternativer i markedet som også bidrar til å senke CO2-utslippene.

Les mer om prosjekt CreoSub her: http://treteknisk.no/forskning/prosjekter/creosub

Les mer om ERA-nettet Wood Wisdom her: http://www.woodwisdom.net/