Ja til olympiske leker i Oslo

Et oppsiktsvekkende stort flertall av Oslos befolkning stemte ja til at det blir sendt en søknad om å få arrangere de olympiske vinterlekene i 2022. Nærmere 173.000 av hovedstadens innbyggere stemte ja, mens 141.000 stemte nei. Etter vårt syn er dette et klart signal til politikerne. I Norge kan slike arrangement holdes innenfor rimelighetens og fornuftens grenser.

I de siste årene har det skjedd en kostnadseksplosjon i forbindelse med slike arrangement. Stormannsgalskap kan man gjerne kalle det. Ved å holde et nytt slikt arrangement i Norge kan man utnytte eksisterende anlegg. Noe nytt må bygges. For Oslos del kan nye deltakerlandsbyer og anlegg føre til at nye bydeler kan man bygges ut. Er det noe denne byen trenger i årene fremover – så er det nye boliger.

Motstanderne av et slikt arrangement hevder at vi har så mye annet fornuftig å bruke pengene på. Det kan man selvsagt være enig om. Men er det noe land som har råd til å arrangere olympiske vinterleker, så er det Norge. I dette landet har man også mulighet for å skape gjenbruk som gjør at kostnadene kan fordeles over år – og ikke bare over noen dager.

Vi har arkitekter, rådgivere og entreprenører som sammen med den øvrige del av byggenæringen, kan lage fantastiske byggverk til en fornuftig pris. Lillehammer vet hvilken etterbruk man har fått. De årlige Birken-arrangementene sammen med mange andre arrangement bidrar til å holde liv i innlands-Norge.

Nå gjenstår et viktig arbeid mot regjeringen, Stortinget og IOK (Den internasjonale olympiske komité). Folkeavstemningen i Oslo er rådgivende, og bystyret må anerkjenne resultatet fra avstemningen. Kommunen har søkt om statsgaranti på 33,7 milliarder kroner, og Stortinget skal til slutt avgjøre saken før IOK bestemmer seg for sted.

En OL-søknad må leveres til IOK innen 14. mars neste år. IOK kunngjør vertsby for 2022-OL 31. juli 2015. Tyske München regnes som Oslos kanskje hardeste konkurrent.

For byggenæringen i hele Norge vil et slikt arrangement bety mye jobb.