Bak fra v. Kristine Iversby (Asker kommune), Jan Granlund (Isachsen), Jan-Roger Selnes (Norconsult for Asker kommune), Amund Berger (Isachsen). Foran fra v. Stein Grimstad (Asker kommune) og Roger Kjenås (Isachsen). Foto: Isachsen

Isachsen signerte kontrakt med Asker kommune

Som et ledd i Asker kommunes plan om å utvide sentrumsområdene i Asker skal Isachsen utføre grunnarbeidene i området Føyka - Elvely.

– Arbeidet består blant annet i ny bro over Askerelva, ny rundkjøring i krysset Drammensveien/ Kirkeveien, utvidelse av Drammensveien til firefelt samt oppgradering av Kirkeveien. I tillegg skal det opparbeides grøntsoner, anlegges sykkelvei, fortau og betydelig utskifting av teknisk infrastruktur som VA, kabelføringsanlegg, energirør og gatevarme, heter det i en pressemelding.

Kontrakten er på 83,5 millioner kroner og prosjektleder i Isachsen, Jan Granlund, ser frem til å starte arbeidene.

– Vi har lang erfaring med prosjekter i sentrumsområder hvor det kreves lokale tilpasninger og midlertidige løsninger for trafikkavvikling. Arbeidene består av flere ulike deler og resultatet vil utvilsomt ha positive effekter for alle som benytter Asker sentrum og tilhørende områder, sier Granlund i meldingen.

I likhet med de fleste kommende bygg- og anleggsprosjekter er det tydelige krav fra byggherre om miljøtiltak i gjennomføringen. Avdelingsleder i Isachsen, Roger Kjenås, er klar på at dette er positivt og helt nødvendig.

– Det er ingen tvil om at vår bransje i økende grad må forholde seg til krav og gode løsninger for å bidra til å lavere utslipp og hensyn til nærmiljøet når arbeider skal utføres. Prosjektet i Asker skal gjennomføres med fossilfritt drivstoff, og i tillegg skal minimum 20 prosent av alle maskintimer utføres med elektriske anleggsmaskiner, avslutter Kjenås.

Anleggsarbeidene har planlagt oppstart høsten 2020 og forventes sluttført i løpet av sommer 2022.