Denne sekstetten går nå sammen for å satse tungt på utleiemarkedet. Fra venstre investor Rune Isachsen, styreleder i Akershus Utleie, Ole Blakisrud, daglig leder Utleiesenteret i Drammen, Lasse Kjøsterud, investor Terje Stykket, daglig leder Akershus Utleie, Alfred Bakken, og daglig leder i Høydespesialisten i Oslo, Tommy Jensen. Foto: Torbjørn Tandberg

Isachsen og Stykket kjøper tre selskap - satser på utleie

Gründerne og investorene Terje Stykket og Rune Isachsen går tungt inn på eiersiden i selskapene Utleiesenteret i Drammen, Høydespesialisten i Oslo og Akershus Utleie på Gardermoen.

De tre selskapene har litt over 100 ansatte. Samlet omsatte bedriftene i fjor for cirka 230 millioner kroner og oppnådde et driftsresultat på litt over 40 millioner kroner.

I år ventes omsetningen å passere 300 millioner kroner.

Nå har investor Terje Stykket, gjennom selskapet Stykket Invest AS, og Rune Isachsen, gjennom selskapet Rune Isachsen Holding AS, kjøpt 51 prosent av aksjene i de tre utleieselskapene.

Avtalen ble signert denne uken og danner grunnlaget for å utvikle den største aktøren innen utleie til bygg og anlegg på Østlandet.

Rune Isachsen står fra før bak entreprenørkonsernet og eiendomsselskapet Isachsen Gruppen med 600 ansatte og en omsetning på 1,5 milliard kroner.

Bransje i vekst

Investor og entreprenør Rune Isachsen, som har bred og lang erfaring med å benytte seg av utleiebransjens tjenester, er sterk i troen både på bransjen og det nye samarbeidet.

– Dette er jo veldig solide og veldrevne selskaper innen utleie av maskiner og utstyr, en bransje som har et stort vekstpotensial. Det skal utføres betydelige infrastrukturutbygginger i tiden fremover. Anleggene blir større og større, noe som krever spesialisering av utstyret. Nå er vi fem gründere som skal samle kreftene, styrke oss i markedet og ta selskapene og bransjen videre, påpeker Isachsen som understreker at det ikke vil skje drastiske endringer av selskapsstrukturen på kort sikt, sier han i en pressemelding.

– Selskapene vil tilnærme seg hverandre over tid før de vil smelte sammen til ett selskap. Samtidig er vi opptatt av å beholde gründerånden og den ubyråkratiske småbedriftskulturen som preger selskapene i dag. Spesialiseringen av selskapene skal videreføres samtidig som helheten utvikles, opplyser Isachsen som legger til at det både vil bli investert i nytt materiell og i en økning av antall ansatte i tiden som kommer.