Dialogkonferansen om Jordal Amfi til OL 2022.

Foto: Trond Joelson

Inviterte til samarbeid

Oslo 2022 vil unngå at et nytt Jordal Amfi havner på glattisen. Derfor ble aktører og leverandører utfordret til å komme med innovative løsninger for nye ishall-prosjekter.

Oslo 2022, en etat i Oslo kommune, har ansvaret for søknadsprosessene overfor IOC i forbindelse med de Olympiske og Paralympiske leker i 2022. En dialogkonferanse gikk nylig av stabelen på Jordal Amfi der formålet var å initiere prosessen med en ny ishall for 6.000 tilskuere.

Spille på lag

- Vi ønsket å informere aktører - både rådgivere, entreprenører og leverandører - om de overordnede mål og ambisjoner vi har for dette anlegget, slik at vi kan diskutere dette sammen. Vi ønsker ikke å tre løsninger over hodene på bidragsytere. Tvert imot, innspillene vi får skal sikre at vi har satt oss realistiske ambisjoner som er forankret i markedet i de neste fasene, sier Simen Bakken, direktør for konseptutvikling i Oslo 2022.


Målet

Målsettingen er oppstart av en plan- og designkonkurranse på nyåret.

Lang etterbruk

Det er flere tiår siden det over 60 år gamle anlegget på Jordal gikk ut på dato. Allikevel er denne hallen hovedstadens eneste storstue for ishockey. Reguleringsprosessen for et nytt er allerede satt i gang, uansett om Oslo blir vertsnasjon i 2022 eller ikke.

- Får vi ikke et nytt OL blir det et finansieringsspørsmål. Men verdien av denne prosessen er like stor. Arbeidet nå er viktig uansett hvordan OL-søknaden ender, sier Bakken.

For alle isidrettene er det planlagt fem nye permanente ishaller, alle med en betydelig etterbruk.

- Det er viktig å utvikle nødvendige krav og ambisjoner sammen, så denne prosessen kommer vi garantert til å kjøre på flere prosjekter. Vi var veldig godt fornøyde med interessen for dialogkonferansen, der det var ca. 50 påmeldte. Og ikke minst at vi fikk mange gode tilbakemeldingene fra aktørene, avslutter Bakken.

Jordal Amfi i Oslo ble ferdig bygget i 1951

Foto: Trond Joelson