Utviklingssjef Anders Nohre-Walldén i NGBC.

Inviterer til WELL-workshop

NGBC/Grønn Byggallianse tar derfor initiativ til en workshop i å forstå WELL Building Standard.

Som første aktør i Norge, arrangerer de i samarbeid med International WELL Building Institute en halvdags workshop i Oslo 20. april.

- Vi stiller spørsmålet om WELL kan være et nyttig verktøy for å bidra til dette, og vurderer å ta WELL til Norge, sier Anders Nohre-Walldén, utviklingssjef i NGBC.

Det er viktig at vi som organisasjon hjelper fagfolk i byggebransjen, eiendomseiere og leietakere slik at de kan forstå sine roller for å forbedre folkehelsen. Det hjelper også helsepersonell å forstå den kritiske rollen som det byggede miljøet har for menneskers helse og velvære. Vi har allerede flere eiendomsutviklere som snuser på WELL.

Blant annet har Skanska en målsetting om å sertifisere sitt bygg Parallell, på Løren i Oslo, etter WELL-standarden. Skanska vil bidra på kurset, legger han til.

De håper på god oppslutning, og vil følge opp i etterkant med dialog med bransjen om hvordan man skal operasjonalisere kvalitetsprinsippene for bærekraftige bygg- og områder fra Bygg21, i metoder og verktøy.

I tillegg til det generelle kurset, inviterer de eiendomsutviklere som ønsker mer info om hva WELL kan bety for deres strategi og utviklingsprosjekter, til eget møte med Whitney Austin Gray. Hun er Senior Vice

President i Delos Insights, og er ansvarlig for helseforskning og utvikling av innovative designstrategier og produkter som søker å forbedre menneskers helse og velvære gjennom byggdesign.