Inviterer til to dagers brannsymposium

Firesafe inviterer Brannsymposium i Oslo, hvor to dager vies til kompetanseheving innen brannsikkerhet.

- Vi ser at måten man etterforsker og lærer av branner med tanke på hvordan vi bygger, innreder og vedlikeholder byggene våre har en del å gå på, sier Morten Ameln, administrerende direktør i Firesafe AS i en pressemelding.

- Samfunnet er i endring, fokus på miljø og bærekraft griper inn overalt, nye byggemetoder tas i bruk, og byggene brukes forskjellig. Dette påvirker også hvordan bransjen må jobbe med brannsikkerhet fremover. Hva betyr det for eksempel for brannsikkerheten at el-biler tar over for fossile biler? Kan vi bygge høyhus i tre? Hvordan skal sikker rømning ivaretas når byggene skal være tilgjengelige for alle, også mennesker med nedsatt funksjonsevne? Hvilke utfordringer står vi foran i fremtiden? Dette er noen av spørsmålene vi stiller og ønsker å bidra til å belyse, sier han.

I tillegg er Byggteknisk forskrift, TEK 17, hovedsakelig bygget opp rundt funksjonskrav, det vil si overordnede formål eller oppgaver som skal oppfylles i det ferdige byggverket. Dette åpner for større frihet, men krever også mer av den som skal bygge eller bruke et bygg. Man må vite hva man skal ha og følge opp at man får det man har bestilt. Samtidig stiller lovverket tydelige krav til ditt ansvar som eier eller bruker av et bygg når det gjelder brann, og Ameln er bekymret for at enkelte eiere ikke er bevisst på hva dette ansvaret krever av dem.

- Det er mange i Norge som i ulike roller og funksjoner, hver dag jobber for et tryggere og mer brannsikkert samfunn. Vi tror deling av kunnskap og kompetanse om brann er nyttig, avslutter Ameln.

I år arrangeres Brannsymposium for 13. gang og denne gang på Grand Hotel i Oslo. Aktører fra ulike deler av bransjen, eiere, entreprenører, brukere, myndigheter, konsulenter og studenter samles for gjensidig læring og diskusjon av aktuelle problemstillinger innen brannsikkerhet.