Illustrasjon: Bane NOR

Inviterer til konkurranse om å bygge Norges lengste jernbanebru

Bane NOR inviterer til konkurranse for byggingen av nytt dobbeltspor nord for Eidsvoll stasjon til Langset, og Norges lengste jernbanebru over Minnevika.

Kontrakten for Eidsvoll nord-Langset omfatter litt over fire kilometer med nytt dobbeltspor, flere mindre bruer og Minnevika bru på rundt 836 meter, som vil være Norges lengste jernbanebru fram til Tangenvika bru på 1.070 meter bygges.

Strekningen er en del av Dovrebanen. I tillegg skal nedlagt jernbane gjøres om til kombinert driftsveg for Bane NOR og turvegen Vormtråkk. Vormtråkk hekter seg på turvegen Mjøstråkk ved Langset, som åpnet høsten 2016. Ved Langset fortsetter dobbeltsporet som åpnet for trafikk i desember 2015.
Store muligheter
Kvalifiserte leverandører blir invitert videre i august 2018 og innstillingen for hvem som får oppdraget med å bygge skal være klar i februar/mars i 2019. Det nye dobbeltsporet tas i bruk høsten 2023 og kontraktarbeidene skal være fullført siste halvdel av 2024. Konkurransen er kunngjort i konkurransegjennomføringsverktøyet Tendsign.

– Prosjektet er i rute og etter intensiv planlegging er vi spente på responsen fra markedet. Ny infrastruktur skal bygges tett på eksisterende mens togtrafikken går som normalt. Norges lengste jernbanebru skal bygges på svevende pæler i Vorma. Her er det både utfordringer og spennende muligheter, sier prosjektsjef for Venjar-Langset, Rønnaug I. Resset i en pressemelding.

Prosjektet fikk finansiering i Stortinget i desember 2017, og består av rundt 50 medarbeidere som holder til i kontorer nord for Eidsvoll stasjon.

De arkeologiske undersøkelsene langs strekningen er avsluttet og de forberedende arbeider med matjordhåndtering går i gang før sommeren.

Konkurranse Venjar-Eidsvoll nord
I november 2017 ble kontrakten for nytt dobbeltspor fra Venjar til Eidsvoll presentert. I februar i år ble kvalifiserte leverandører invitert videre. I september 2018 skal innstillingen for hvem som får oppdraget med å bygge være klar. Det nye dobbeltsporet tas i bruk høsten 2022 og kontraktarbeidene skal være fullført sommeren 2023.