Powerhouse Brattørkaia i Trondheim er Norges største nybygde plusshus, og vil gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som brukes til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget. Ill.: Snøhetta/MIR

Inviterer til konferanse om nullutslippsbygg og plusshus i Trondheim

Har du erfaring fra prosjektering eller drift av nullutslippsbygg og plusshus? Del dine erfaringer på konferansen "Nordic Conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings.

Konferansen arrangeres i Trondheim 6. og 7. november 2019, og vil presentere det siste innen forskning og praktiske løsninger som baner vei for lavkarbonsamfunnet. Fokuset vil være på nordiske land.

De nordiske landene har tradisjonelt stått i front når det gjelder energieffektivitet i bygg. Siden 2008 har forskere og fagpersoner i den nordiske byggenæringen kommet sammen annen hvert år på konferansen "Passivhus Norden". Grunnleggernes visjon var å øke byggingen av energieffektive bygg og øke energirehabiliteringen av eksisterende bygg i Norden.

Men i løpet av årene har ambisjonene for energieffektive bygninger økt, og omfanget har utvidet seg. Vi har gått fra passive- og lavenergibygg til nesten nullenergibygg, karbonnøytrale bygg, og til og med plussenergibygg. Vi har gått fra å fokusere på enkeltbygninger, til å ta et nabolags- eller til og med distriktsperspektiv. Det ble derfor besluttet å endre konferansens navn og fokus. Resultatet er " Nordic Conference on Zero Emission and Plus Energy Buildings – Towards carbon neutral built environments".

Dersom du har erfaring fra prosjektering eller drift av nullutslippsbygg/plusshus og ønsker å dele dette med omverdenen, kan du nå sende inn en kort beskrivelse av dine erfaringer innen 1. mai på: www.ntnu.edu/web/nordic-zeb-2019/home