Inviterer til frokostmøte om digital varehandel

BuildingSMART Norge inviterer til frokostmøtet «Digital varehandel fra prosjekt til produsent» med presentasjon fra NCC og Pipelife om hvordan handle digitalt mellom produsent og entreprenør og hvordan man kan dele informasjon og produktdata på smartere måter.

Fokus blir om hva har de gjort og hva er behovene.
På frokostmøtet lanser de også et nytt buildingSMART-rom om digital forsyningskjede, tilsvarende det internasjonale product room. Temarommet skal fokusere på digitale løsninger for varehandel, og starte en arena hvor forskjellige aktører kan samarbeide og diskutere behovene og hvordan vi kan jobbe videre.

Møtet arrangeres i samarbeid med buildingSMART-medlemmene GS1 Norway og Cobuilder Norge.
Arrangementet finner sted på MESH (Tordenskiolds gate 3, Oslo) 24. september.