Inviterer til BREEAM-frokostmøte

Torsdag 15. februar inviterer NGBC til frokostmøte om BREEAM i prosjekter i Kongens gate 1 i Oslo.

Marie I. Winsvold i Vedal kommer for å fortelle at de implementerer bærekraft og miljø som en naturlig del av sin prosjektmodell –her får du høre hva dette betyr for dem og deres prosjektledelse.

Videre vil Una Myklebust Halvorsen i Asplan Viak dele beste praksis, og fortelle hvordan man kan arbeide i prosjekt for å få prosjektgruppen til å følge opp miljøkravene.

NGBC vil også informere om en ny veileder: BREEAM-krav og prosjektfaser. - Når må kravene adresseres for å sikre at kvaliteten ivaretas i de forskjellige prosjektfasene?