Internasjonal satsing av norsk tunnelteknologi

Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk (NFF) har i mange år vært en eksponent for at norske aktører skulle satse mer internasjonalt. NFF har ment at den norske metoden på å løse underjordsprosjekter på er unik og kunne med stor fordel vært i utlandet.

Frode Nilsen

Prosjektdirektør LNS

Andre gjestekommentatorer

Bård Hoksrud, Frp

Frode Nilsen, LNS

Johan Arnt Vatnan, Skanska

Stein Tosterud, Unicon

Terje R. Venold, Veidekke

Petter Eiken, Skanska

Anne Marit Bjørnflaten, Ap

Jon-Erik Lunøe, Selvaagbygg

Ole Wiig, NSW

Steinar Gullvåg, AP

Bjørn-Erik Øye, Prognosesenteret

Morten Christensen, MajaTeknobygg

Hanne Rønneberg, SINTEF Byggforsk

Ketil Lyng, BNL

Kyrre Olaf Johansen, Entra Eiendom

Sven, Chr. Ulvatne, Backe Bygg

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Elisabeth Enger, Jernbanedirektør

Jan Eldegard, byggutengrenser.no

Jon Sandnes, EBA

Pål Egil Rønn, AF Gruppen

Øyvind Halleraker, Høyre

Trond Johannesen, MEF

Martin Mæland, OBOS

Liv Kari Skudal Hansteen, RIF

Terje Nøstdal, Belief

Frank Ivar Andersen, Byggmesterforbundet

Kim Robert Lisø, SINTEF Byggforsk

Tale Halsør, ZERO

Utallig er de mange kurs og konferanser hvor det har vært forelest om den norske måten å drive tunneler på. Det er vel ikke til å stikke under en stol at mange har vært nysgjerrig på dette, men vi kan vel ikke hevde at det store internasjonale gjennombruddet har kommet. Hva er det som gjør norsk tunnelteknologi så spesiell:

1. Norge har naturgitt forutsetninger for at det finnes mange tunneler i Norge og det er faktisk nærmer 1,5 m tunnel pr. innbygger i Norge! Våre vannkraftanlegg, dype daler, høye fjell og fjorder har gjort oss til ”storforbruker” av tunneler. Dette har gjort at vi har opparbeidet oss stor kompetanse, vi gjør det effektivt, sikkert og til en relativ lav kostnad.

2. Norge er et høykostnadsland. Dette har gjort at vi må tenke annerledes. Norske tunnelarbeidere jobber i team med en flat organisasjon og store muligheter for å ta egne beslutninger. Når det gjelder arbeidssikring er faktisk basen suveren i sine avgjørelser og kan ikke overprøves av andre. Uansett andre land vi sammenligner oss med er tunneldrivingen forbundet med sterke hierarkier. Beslutninger tas ikke på stuff, men på kontoret. Dette koster tid og penger. Vi har kanskje verdens høyeste timelønninger, men dersom vi fordeler dette på antall produserte m3 er vi nok blant de desidert billigste i verden! I alle fall når det gjelder konvensjonell tunneldrift. Nordmenn er løsningsorienterte.

3. Norge har hele tiden vært først med å utvikle ny teknologi. AMV har hele tiden vært i front med utvikling av datastyrte tunnel- og injeksjonsrigger. Konkurrentene kommer etter, men det skjer som regel mange år senere. Norske entreprenører har i stor grad fått være med på å påvirke utviklingen av utstyret. Utstyret leveres på en måte som kan beskrives som ”skreddersydd”.

4. I Norge er flere sikringsmetoder utviklet. Vi var først med fiberarmert våtsprøyting og ikke minst med utvikling av sprøyterigger. Mange steder rundt om i verden praktiseres enda utbredt bruk av nettarmering i sprøytebetongen. Dette er dyrt, ineffektivt og tidkrevende. Sprøytebetongbuene ble utviklet i Norge. Utviklingen av alkaliefri akselerator i sprøytebetong var gjort av nordmenn. Vi var først med utstrakt bruk av maskinrensk. Ørsta Stålindustri utviklet CT-bolten og denne har enda ikke fått en likeverdig konkurrent. Norge er på helt unikt når det gjelder tørre å prøve nye teknikker og produkter.

5. Nesten halvparten av alle kraftstasjoner i fjell finnes i Norge. Dette har gjort norsk vannkraftkompetanse svært etterspurt internasjonalt. Mange andre land har også fulgt med spenning på alle undersjøiske tunnelene som er bygd her til lands. Verdens dypeste og lengste veitunnel gjør at vi kan hevde oss med ”pondus” internasjonalt.

6. Norge er i førersetet når det gjelder utviklingen av forinjeksjon. Dette kommer til å bli en meget etterspurt teknologi i fremtiden. Her må vi imidlertid være oppmerksomme slik at vi fortsatt beholder vårt forsprang.

7. Den norske kontraktsmodellen med enhetspriskontrakter og ekvivalentregnskaper lager en god fordeling av risiko mellom entreprenør og byggherren. Entreprenørens mulighet til påvirkning gjør at det tenkes fremdrift og ikke spekuleres i oppkonstruerte tillegg!

Norske konsulenter og leverandører har til dels lyktes i utlandet. Derimot har norske entreprenører vegret seg for internasjonale satsinger på underjordsdrift. Det er hevet over enhver tvil om at risikoen er større ute i verden. Vi har imidlertid noen store fordeler som gjør norske entreprenører attraktive. Norske entreprenører opplever en beinhard konkurranse i hjemmemarkedet. Dersom norske entreprenører velger å gå i fellesskap er det ingen tvil om at dette vil bli meget konkurransedyktige enheter internasjonalt. Denne muligheten bør absolutt vurderes. Vårt firma, Leonhard Nilsen & Sønner As (LNS), satser internasjonalt på tunnelentrepriser. Av norske entreprenører er vi temmelig ensom om dette og vi vil gjerne samarbeide med andre norske entreprenører som ønsker å ”gå ut i den store verden”. NFF har vært fadder for Norwegian Tunnelling Network (NTN). NTN skal legge til rette for norske bedrifter i utlandet og vil kunne være et svært nyttig redskap for internasjonalt satsing.