InterCity-prosjektet - vi søker ingeniører / sivilingeniører og arkitekter

I 1854 ble Norges første jernbanestrekning fra Christiania til Eidsvoll bygget. Nå planlegger vi framtidens infrastruktur.

Se jernbanverket.no/intercity

Firma Jernbaneverket
FylkeOslo
Søknadsfrist09.11.2014

InterCity-prosjektet

Vil du hjelpe oss med InterCity-planleggingen? Eller de tekniske valgene?

Jernbaneverket står for planlegging og bygging av InterCity-strekningene. IC-prosjektet skal sørge for effektiv planlegging av 200 kilometer moderne dobbeltsporet bane med 21 sentralt lokaliserte stasjoner, tilrettelagt for et nytt togtilbud med kortere reisetid og høy frekvens.

Vi søker dyktige ingeniører/sivilingeniører og arkitekter som kan bistå med å gi InterCity-prosjektet nødvendig kvalitet.

Stasjoneringssted: Oslo

Søknadsfrist: 9. november 2014

jernbaneverket.no/karriere

Vis flere stillinger: