Inspirasjonsvideo om stedsutvikling

En DVD med tittelen Et nytt håp for Inndyr ble i går lansert på Landskonferansen for stedsutvikling i Oslo.

Filmen ønsker å inspirere lokalpolitikere og andre rundt om i landet til å gjøre om sitt lokalsamfunn til et attraktivt sted. Dette er tanken bak prosjektet som er et samarbeid mellom Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. En ny måte å spre informasjon I filmen møter vi lokalsamfunnet Inndyr, i Gildeskål kommune, som var med i det nasjonale programmet Miljøvennlige og attraktive tettsteder i distriktene. Med en presentasjon av hvordan Inndyr ble en suksess, ønsker departementene å gå nye veier i å spre kunnskap, slik at andre lokalsamfunn kan la seg motivere til å gjøre lignende satsninger. Satset på lokal kultur og egenart Inndyr satset på egen historie og identitet, egen natur og kultur og ikke minst på egne krefter. Ett av målene var at hovedgaten skulle bli et sted folk stoppet opp og ønsket å oppholde seg. Med miljøgate og klippfisktorg laget av stedets granitt, har Inndyr fått fram stort lokalt engasjement og et attraktivt tettsted. Prosjektet har også skapt flere arbeidsplasser. Blant annet har bedriftene som laget utemøbler og steinheller, fått lignende oppdrag rundt om i distriktet. Stedsutvikling styrker lokaldemokratiet Gjennom filmen ønsker departementene å vise hvorfor tettstedsutvikling er ett viktig statsningsområde. Med gode ideer og eksempler på hvordan man kan nå frem i arbeidet, ønsker de å vise hvordan det er mulig å løse utfordringer og hindringer som kommunene kan møte underveis. Men spesielt ønsker de å fremheve stedstuvikling som et redskap til lokalsamfunnsutvikling og en styrking av lokaldemokratiet.