Inntektsskatten i Norge er lav

Skatt på arbeid i Norge er lavere enn i flere store EU-land og ellers i Norden, viser ferske OECD-tall. Det kan vi takke oljeinntektene for.

Bortsett fra Sveits og Storbritannia, har Norge lavere skatt på vanlige inntekter enn alle de rike europeiske landene. skriver Bergens Tidende. Det kommer fram i den ferske OECD-rapporten "Taxing Wages 2007-2008".

Aller høyest ligger Belgia. Der betaler en enslig lønnstaker uten barn, og med vanlig industriarbeiderlønn, 56 prosent i skatt. Da er det tatt med direkte skatt på inntekt pluss sosiale avgifter, minus eventuelle sosiale ytelser. I Norge er tallet 38 prosent.

Kjetil Storesletten, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, sier rapporten gir en interessant sammenligning av de direkte skattene i de 30 OECD-landene.

- Men det er viktig å legge merke til at momsen ikke er med i sammenligningen. Om den var med, ville vi sett større spredning. Da ville både Norge og de øvrige nordiske landene kommet høyere opp på listen, sier han.

Men uansett er skattetrykket mye lavere i Norge enn i Sverige, Finland og Danmark.

Forklaringen er at mye av de offentlige utgiftene i Norge dekkes av oljefondet.

- Et enkelt regnestykke tilsier at uten oljefondet måtte skatt på arbeid vært 6 prosentpoeng høyere for å gi staten de samme inntektene, sier Storesletten.

Professoren mener uansett skattenivået i Norge er for høyt. - Ingen bør betale skatt av de første 150.000 kroner i arbeidsinntekt, sier han.