Innsjøer kan være forurenset av veisalt

Veisalt kan ha forurenset mer enn 1.000 norske innsjøer. Nå skal Vegdirektoratet utrede omfanget.

De fleste innsjøer som ligger nær saltet vei er nok mer eller mindre forurenset av salt, sier professor Johannes Kjensmo til Nationen. Sist vinter ble det strødd 140.000 tonn salt på norske veier. Nå er Vegdirektoratet såpass bekymret at de har bestilt rapport fra Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA). Direktoratet har funnet at 1.000 innsjøer her i landet ligger nærmere enn 200 meter fra en saltet vei. NIVA har plukket ut 60 som de først ønsker å ta prøver av. Vi har valgt innsjøene ut fra trafikktetthet på veien de ligger ved siden av, samt vannets størrelse, sier vannforsker Torleif Bækken ved NIVA. Oksygentilgangen i vannet er det viktigste som sjekkes. I de fleste innsjøer sirkulerer vannet to ganger i året; vår og høst. Vann med salt er tyngre enn ferskvann og legger seg derfor på bunnen. Hvis det blir mye «tungt» saltvann på bunnen av en innsjø, kan dette hindre at sjøen sirkulerer som den skal. I praksis vil dette gi oksygentomme, døde innsjøer, sier Bækken til Nationen.