Styreleder Kjersti Dunham Kvalheim deler ut Innsatsprisen til Lise Bathen.Tor Arne Martius Hammer kan motta prisen fra Kjersti Kvalheim Dunham.Kjersti Kvalheim Dunham deler ut Innsatsprisen 2014 til Harald Justnes.

Innsatsprisen til Bathen, Hammer og Justnes

Styret i Norsk Betongforening valgte å tildele tre Innsatspriser for 2014. De gikk helt fortjent til Lise Bathen, Tor Arne Martius Hammer og Harald Justnes.

Mens Lise Bathen er ansatt i Statens vegvesen er både Harald Justnes og Tor Arne Martius Hammer ansatt i SINTEF Byggforsk.

Bathen er utdannet Master (Sivilingagronom) fra NLH(NMBU) på Ås i 1991, med hovedoppgave innen betongteknologi «Kjemisk nedbrytning av betong i lukkede gjødsellagre».

Hun har jobbet som konsulent, betongprodusent, entreprenør og byggherre. Bathen har også jobbet med betongteknologi Noteby, Ødegård og Lund, Franzefoss Bruk/Unicon as. Hun drev en periode sitt eget firma, og har i mange år arbeidet i Veidekke sin Betongteknologi-avdeling, før hun i 2013 begynte i Tunnel og betongseksjonen i Statens vegvesen.

Fra juryens begrunnelse:
«Prisvinneren er en entusiastisk og dyktig fagperson, og med et spesielt blikk for alltid å ha kunden i fokus. Mange er de kundene som er begeistret for hennes dyktige oppfølging. Det kan her spesielt nevnes oppfølging av betongleveransene til Betongtavlevinneren Villa Bakke i Bærum. Prisvinneren skal ha mye av æren for at dette prosjektet ble så vellykket, og det antas at det er kun ett eksempel i norsk ”betonghistorie” hvor betongleverandøren har fått gjennomslag hos entreprenøren med sitt krav om at en støpt vegg måtte rives og støpes på nytt.

Prisvinneren har tidligere jobbet med glidestøp på både Troll, Sleipner og Draugen-plattformen. Hun har også nyere erfaring fra Hardangerbrua. Det var kanskje noe av bakgrunnen til at hun ble spesielt spurt om å reise til New Foundland, Canada, i høst. Der har hun bidratt i Hebron-prosjektet, ved gjennomføringen av en ”glid” under kalde klimaforhold, av store konstruksjoner og med høyfast betong.

Prisvinnerens innsats for Norsk Betongforening gjennom alle disse årene har vært av stor betydning. Av komiteer hun har deltatt i, kan nevnes, Norsk Betongdag, flere kurskomiteer, medlem av fagutvalg U (betongutførelse) i Betongopplæringsrådet.

Hun har sittet i komiteen for Revisjon av NS-EN 206 og vært med på utarbeidelse av en ny fagbok innen betongteknologi.

Prisvinneren er dessuten en svært mye brukt foredragsholder for NB , bl. a i samarbeid med BUG. I tillegg til hennes faglige kvalifikasjoner, vil styret i NB også framheve hennes meget smittende humør og latter.»

Tor Arne Martius Hammer

Hammer er født i 1956, ble utdannet Sivilingeniør ved NTH, Trondheim i 1981, og ferdigstilte sin doktorgrad (Dr.philos) i 2007.

Han er og har vært fast ansatt ved en stor forskningsinstitusjon siden 1985. Før dette hadde han stilling som forskningsassistent ved NTH.

Fra juryens begrunnelse:
«Prisvinneren må ha «skrivekløe» og sterkt angrepet av forskertrang. Listen med rapporter og publikasjoner er lang, skrevet så vel på norsk som på engelsk. Prisvinneren er internasjonalt kjent og aktiv. Han har lederverv i og er sekretær for en rekke Tekniske Komitéer i RILEM, leder flere TGs i fib og er aktiv i CEN og ISO. Han er vitenskapelig "reviewer" (fagfelle) både for “Cement and Concrete Research”,

“Cement and Concrete Composites” og “Materials and Structures”. Han sitter også som leder av Internasjonal komite i Betongforeningen. Prisvinneren stiller alltid opp for betongforeningen og bransjen ellers, listen med foredrag er også her meget lang. Han har alltid tid til å svare på alle mulige og umulige betongspørsmål når en ringer. Hans kunnskap og erfaring er stor og han formidler dette gladelig videre (selv om arbeidsgiver ikke alltid får betalt for denne tiden).

Men, prisvinneren er mest kjent som senterleder. COIN sjefen! I 8 år har han loset det viktige senteret for forskningsdrevet innovasjon gjennom oppturer og nedturer, engasjert som alltid. Gjennom COIN har en samlet betongbransje samarbeidet om forskning og innovasjon for over 200 MNOK og som har bidratt til at norsk betongteknologi igjen er "verdensledende".»

Harald Justnes

Justnes er født i 1955, ble utdannet Sivilingeniør ved NTH, Trondheim i 1978, og ferdigstilte sin doktorgrad i 1983 som ikke er innen betong. Han er og har vært fast ansatt ved en stor forskningsinstitusjon siden 1985, og har her siden 1998 hatt høyeste, vitenskapelige stillingsnivå som kun tildeles spesielt kvalifiserte medarbeidere. Han er Professor II ved NTNU og gjeste- og æreprofessor ved utenlandske universitet.

Fra juryens begrunnelse:

«Prisvinneren har sin spesialkompetanse innen den kjemiske delen av materialteknologien for sement, betong og spesielt bestandighet. Med sin faglige dyktighet og arbeidskapasitet har prisvinneren etablert seg som en av de mest fremtredende nasjonalt og internasjonalt på sitt område. Han er aktiv i en rekke internasjonale komitéer og nettverk som fib, RILEM og NANOCEM, men stiller like gjerne opp for betongforeningen og bransjen her hjemme.

Han har hatt en sentral rolle i COIN, blant annet som leder for fokusområdet "Bindemidler med lavt CO2-utslipp og ressursforbruk". Prisvinneren er aktiv som veileder og opponent for svært mange PhD - kandidater i inn- og utland.

Prisvinneren har en karakteristisk, norsk dialekt, men bruker vel så mye engelsk som sitt arbeidsspråk. Og har en sterk penn. Gjennom en årrekke har han blitt benyttet som "key speaker" ved faglige konferanser og har de siste 5 åra bl.a. vært komitémedlem for nær 20 internasjonale konferanser arrangert over hele verden.

Betongbransje og spesielt Norsk betongforening har hatt stor glede og nytte av hans innsats.

Vi vil spesielt fremheve hans innsats i internasjonale konferanser der foreningen har vært arrangør/medarrangør hvor han ledet organisasjonskomiteen og var co - leder i vitenskapelig komité til ICDC2012 i Trondheim. Han er nå like aktiv med ICDC2014 som skal arrangeres i desember i New Delhi. Ved årets 1st Concrete Innovation Conference (CIC2012), 11.-13. juni i Oslo, var han leder av vitenskapelig komité og co-leder av organisasjonskomitéen. Det ryktes at han allerede har begynt å snakke varmt om og allerede har ønsket internasjonale kolleger velkommen til 11th High Performance Concrete og 2nd CIC i Tromsø, 7.-10. mars 2017.

Det er med dette en ære å tildele innsatsprisen 2014 til Harald Justnes, sjefsforsker i SINTEF Byggforsk.»