Anita Krohn Traaseth. Foto: Jo Michael

Innovasjon Norge lanserer rapport om smarte byer

I dag lanserer Innovasjon Norge sin første rapport om utvikling av smarte byer og samfunn på Oslo Urban Arena.

Rapporten oppsummeres med seks tiltak og anbefalinger for å oppnå økt verdiskaping knyttet til smarte byer og samfunn i Norge.

Les mer om de seks tiltakene her.

- Hvordan vi utvikler våre byer og samfunn vil ha enormt mye å si for verdens levedyktighet. Særlig med tanke på at byer står for rundt 80 prosent av det globale energiforbruket og Co2-utslippene. Verdens miljø- og samfunnsutfordringer og befolkningsvekst viser hvor skoen trykker, men også veien til nye markedsmuligheter innenfor smarte samfunn. Realiseringen av smarte løsninger i by- og samfunnsutviklingen kan bidra til å oppnå flere av bærekraftsmålene, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge, i en pressemelding.

FNs 17 bærekraftmål identifiserer utfordringer som må løses på en annen måte enn det gjør i dag. Det 11. målet omhandler i sin helhet «Bærekraftige byer og samfunn». Også EUs syv store samfunnsutfordringer peker på smarte samfunn.

Verdens befolkningstall har økt med gjennomsnittlig 65 millioner mennesker hvert år de tre siste tiårene, noe som årlig tilsvarer 13 ganger Norges befolkning. Størst vekst skjer i India, Kina og Nigeria og det antas at to milliarder flere mennesker vil bosette seg i urbane strøk i løpet av de neste 30 årene.

- Vi syntes det er stor stas at Innovasjon Norge har valgt å lansere en så viktig rapport nettopp på Oslo Urban Arena, som samler over 600 byutviklere og gründere årlig, sier Erling Fossen i Oslo Metropolitan Area.