Innovasjon Norge kutter hundre årsverk

Innovasjon Norge skal si opp rundt femti ansatte ved alle sine kontorer, både i inn- og utland. Kuttene tilsvarer nær hundre årsverk.

Bakgrunnen for nedskjæringene er at selskapet fikk tildelt 90 millioner kroner mindre over statsbudsjettet for 2011, melder Nynorsk Pressekontor.

–45 prosent av kuttene gjelder hovedkontoret i Oslo og kontoret for Akershus og Østfold, 27 prosent kuttes ved de andre distriktskontorene og 28 prosent ved kontorene i utlandet, sier kommunikasjonsdirektør Kjetil Svorkmo Bergmann i Innovasjon Norge.

De fleste distriktskontorene mister ett til to årsverk, mens noen kontorer må tåle dypere kutt. Hordaland mister fire årsverk, mens tre årsverk forsvinner fra hvert av distriktskontorene i Bodø og Tromsø.

I utgangspunktet skal det som er igjen av Innovasjon Norge ha de samme arbeidsoppgavene som før, men næringslivet kan merke kuttene.

– Vi prøver i størst mulig grad å hindre at nedskjæringene skal ramme næringslivet, men en reduksjon på i underkant av hundre årsverk vil kunne gi utslag i dårligere service, sier han.

Bare halvparten av sparingen gjøres gjennom oppsigelser. Antallet sektorbaserte satsingsområder er redusert fra ni til seks. Satsingen på maritim sektor er slått sammen med olje- og gassektoren, mens IKT og kultur er fjernet som egne satsinger.