Illustrasjonsfoto

Innlegg: Vi trenger bedre krisepakker

I vår ble det snakket om en ny smittebølge til høsten, men som vi kanskje ikke trodde helt på. Nå er maratonet et faktum, det er langt igjen og vi har nettopp fått en fersk krisepakke. Den tar oss et godt stykke, men vi er ikke i mål.

Tone Tellevik Dahl. Foto: Sturlason/Oslo kommune

Ingen bransjer blir uberørt av høstens nasjonale og lokale smittevernregler. Heller ikke eiendomsbransjen. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til kontormarkedet. Etter en kraftig prisoppgang gjennom vår og sommer på boligmarkedet, ser vi at prisene nå flater ut/går litt ned og nyboligsalget faller kraftig.

Skjenkestopp og avstandsregler berører mange leietakere. I storbyene stenger mange restauranter som hadde sett frem til å hente inn tap denne julebordsesongen.

Tone Tellevik Dahl

Administrerende direktør i Norsk Eiendom

Den økonomiske effekten kan bli langvarig. Skal vi unngå langvarig høy arbeidsledighet, lav utbyggingsfart og tomme lokaler, må kompensasjonsordningene være gode nok. Regjeringens forslag til ny pakke trengte etter Norsk Eiendoms vurdering noen justeringer.

Vi fremmet derfor en rekke krav til forbedringer til dem som forhandlet på Stortinget. Mandag kveld ble det enighet mellom de borgerlige partiene, og vi er svært glade for at flere av våre krav er innfridd. Blant de viktigste vil vi nevne følgende:

* Taket for hva man kan få i måneden heves til 80 millioner per konsern. Dette er særlig viktig for hoteller og andre større bedrifter, som våre medlemmer har som leietakere. Dette kravet er nå en del av enigheten på Stortinget.
* Kompensasjonsgraden må økes til minst 80%. Myndighetspålagte smitteverntiltak gjør drift vanskelig/umulig for mange leietakere. Vi er tilbake der vi var i mars. Bedriftenes situasjon er ikke blitt lettere. Enigheten på Stortinget øker kompensasjonsgraden fra 60 til 70% i september og oktober, øker videre til 85% resten av året og 80% i januar og februar.

Vi tror det vil komme flere justeringer på nyåret, og da håper vi at politikerne tar med våre krav som ikke er innfridd i denne runden. Det er blant annet:

* Kompensasjon for lønn ved bemanning for å ivareta smittevern. Dette gjelder særlig kjøpesentre og større bygg som må øke bemanningen kraftig knyttet til renhold og vakthold.
* Fjerne skillet mellom bedrifter som får et statlig pålegg om stengning og ikke. Helsemyndighetene har vært tydelige på at smittevernreglene må skreddersys ut fra situasjonen i de ulike kommunene. Derfor bør også kommunale pålegg være grunn nok til å kvalifisere for kompensasjonsordningen.
* «Faste uunngåelige kostnader» må utvides til å omfatte avskrivninger av driftsmidler.

Vi er glade for endringene i kompensasjonsordningen som kom mandag kveld. Vi er eiendomsbransjens viktigste talerør og ettersom pandemien langt fra er over vil vi fortsette å følge nøye med hvordan de nye ordningene påvirker vår bransje fremover.