Dagfinn Ringas

Innlegg: Tid for nasjonalt landstrømsløft

Med el-bilen som forbilde skal Norge få grønne havner, men i mangel av en nasjonal plan går landstrømsutbyggingen tregt og uten felles teknisk standard.  

Dagfinn Ringås

Administrerende direktør i Schneider Electric

Nyheten om Enovas 140 millioner er en god nyhet, men politikerne må sørge for at alle drar i samme retning. Hvis ikke kan resultatet bli en landstrømsutbygging ute av kontroll, og løsninger som ikke er gode for noen.

Grønn skipstrafikk gir store utslippskutt

I kampen mot klimaendringene er det få tiltak med samme effekt som en grønnere skipstrafikk. Utslipp fra båter og skip fører til 60 000 dødsfall i året, viste forskning allerede i 2014. Skip med tre eller flere havnebesøk årlig kan kutte utslippet med 70 prosent, hvis de går over til landstrøm.

Vi kan dra mye lærdom av hvordan el-bilordningen er gjennomført. Norge et helhetlig landstrømsløft med felles standarder, heller enn dagens museskritt i sprikende retninger. Uten løsninger for strømtilkobling som passer alle, vil vi aldri få utnyttet teknologiens fulle potensiale og gå glipp av store miljøgevinster.

Lider av politisk underskudd

Norge er tidligere plassert på jumboplass i å tilrettelegge for landstrøm. Der trenger vi ikke å være. Norge har alt som trengs for å være en foregangsnasjon. Med ren energi, skyhøy kompetanse og rett teknologi har alle muligheter vært åpne. Det eneste jeg kan se som har manglet er vilje og evne til å prioritere.

Landstrømsutviklingen i norske havner ser ut til å lide av rådvillhet, om ikke politisk underskudd. Felles tekniske standarder for tilkobling av skip til landstrøm ble vedtatt i mai 2014. Dette var et viktig steg på veien mot en grønn skipsfart. Derfor er det uforståelig at byrådet i Oslo tidligere har utsatt landstrømanlegg med bakgrunn i mangel på felles internasjonale standarder.

Standardene krever felles løsninger for å sikre at skipene og havnenes strømkoblinger er kompatible, tillegg til å stille høye sikkerhetskrav. Hvis flere bruker standardene vil flere kunne bruke landstrøm, og vi kan få utløst store miljøgevinster.

Kompetansen, ressursene og standardene er på plass. Nå er det på tide å slå seg sammen og bringe landstrømsløftet, Norges neste klimaeventyr, i land.