Ståle Rød

Innlegg: Ståle Rød kommenterer Erik Smiths påstander

- Etter å ha investert titalls millioner kroner i å bli prekvalifisert og deretter å utarbeide tilbud, foreta omfattende kalkulasjon og risikovurdering i EPC-IOS må vi få kommentere Erik Smiths angrep på Skanska på bygg.no skriver Ståle Rød i dette innlegget.

Siden han ensidig henviser til Skanska må vi få presisere at alle våre handlinger i denne saken er på vegne av JV Skanska-Züblin, dette håper vi klart fremkommer av vårt tilbud.

Vi undres over hvilken kompetanse Erik Smith har til å hevde at avstanden mellom vårt tilbud og styringsrammen er langt mer enn risikobildet? Vårt tilbud er basert på det tilbudsgrunnlaget som ble sendt ut, med den risikofordeling og de kontraktskrav dette beskrev.

At kun en entreprenørkonstellasjon til slutt velger å levere tilbud burde i seg selv gi grunn til ettertanke, også med tanke på valgte kontraktstrategi og gjennomføringsmodell.

Vi har gjennom det siste året opparbeidet oss en svært god kunnskap og innsikt i dette prosjektets risikobilde og utfordringer, og vi har i vårt tilbud hensyntatt dette og prissatt det faktum at risiko som utgangspunkt er plassert hos entreprenør.

Ut fra det foreliggende resultat så er det vel ikke mulig å konkludere med annet enn at styringsrammen var for lav, vurdert opp mot den kontraktstrategi og gjennomføringsmodell man har lagt til grunn.

Etter det vi nå forstår vil prosjektet bli delt opp i mindre pakker og tilbudsgrunnlag omarbeidet og sendt ut på nytt. Det vil selvsagt kunne gi et helt annet resultat mht entreprenørenes risikovurdering, idet vi må forutsette at størrelsen og det kontraktuelle totalansvaret som påhviler partene endres ved dette.

Erik Smiths utsagn om at vi har lagt på prisen fordi vi er misfornøyd med JBV er en svært alvorlig påstand, uten rot i noen som helst virkelighet for JV Skanska-Züblin.

Samarbeid og tillit er personavhengig, og vi håper derfor at Erik Smith uttaler seg kun på egne vegne. På vår side anser vi JBV som en seriøs, stor og viktig kunde. Derfor valgte vi å bruke mer ressurser på tilbudsutarbeidelse enn vi noen gang har gjort i et enkelt prosjekt. Dette fordi Oslo S var en kontrakt JV Skanska-Züblin har kompetanse til, forutsetninger for og ønsket å vinne.


Les også:
JBV-innlegg: Gjennomføringsstrategi på Follobanen

Ståle Rød om Follobanen-avlysning: – Vi er holdt for narr

Follobane-kontrakt avlyst på grunn av manglende konkurranse

Jernbaneverket: – Kunne ikke leve med milliardsprik