Svein Haagensen, associate partner og Christina Pettersen, advokatfullmektig i Ernst & Young Tax.

Innlegg: Skatteplikt - nå vil Sverige ta sin del av kaken

Den svenske regjeringen innfører fra 1. januar 2021 nye regler som kan bety skatteplikt fra første dag for personer som jobber i Sverige.

Artikkelforfatterne

Svein Haagensen er associate partner og Christina Pettersen er advokatfullmektig i Ernst & Young Tax.

Frem til nå, har Sverige forholdt seg til varigheten av opphold i Sverige, før en person blir ansett som skattepliktig til Sverige. I dag brukes det som kalles «183-dagers regelen», som betyr at du først blir skattepliktig ved opphold over 183 dager i Sverige og man har sin arbeidsgiver utenfor Sverige.

Nå har Sverige med virkning fra 1. januar 2021 vedtatt at man vil gå bort fra å se hvem den «formelle arbeidsgiver» er, til å se hvilket selskap som bærer kostnaden og drar nytte av arbeidet som utføres. Dette konseptet kalles «økonomisk arbeidsgiver». Et eksempel er ansatte et norsk selskap som for en periode utfører arbeid i Sverige for et svensk søsterselskap i Sverige på et svensk prosjekt.

Ved å innføre en «økonomisk arbeidsgiver» tilnærming, vil den formelle arbeidsgiver måtte registrere seg i Sverige for å rapportere lønn til sine ansatte opptjent i Sverige. Dette betyr at norske arbeidsgivere må ha god kontroll på reisevirksomheten til sine ansatte i Sverige, sikre at de blir riktig rapportert og at de overholder frister. Samtidig vil de ansatte være skattepliktige både til Norge og til Sverige. Dette er viktig også for de ansatte å være klare over da de kan stilles ansvarlig for manglende rapportering i Sverige. Videre, er skatten i Sverige noe høyere enn i Norge, så således kan det resultere i den ansatte sitter igjen med en netto lavere utbetalt lønn ved å jobbe i Sverige. Til slutt, er det viktig å tenke på trydgemedlemskap og tilknyttet arbeidsgiveravgift. Norske ansatte som i en periode arbeider i Sverige kan være medlemmer av norsk trygd og arbeidsgiver betaler norsk arbeidsgiveravgift. Det er derfor veldig viktig å søke om å opprettholde norsk trygdemedlemskap og således bli unntatt fra svenske avgifter, herunder svensk arbeidsgiveravgift som relativt høy ift den norske.

For norske selskap hvor ansatte jobber på tvers av landegrensene og som planlegger eller vil ha prosjekter som medfører opphold i Sverige neste år for ansatte, er det veldig viktig å være klar over disse reglene, slik at man hensyntar dette i prosjekteringsfasen, og kan unngå uventede kostnader for selskapet og/eller for deres ansatte.