Foto: Jan Eldegard Hjelle

Innlegg: Psykisk helse og et par turstøvler

Denne uka arrangeres den digitale versjonen av HMS-konferansen - en av de store møteplassene i bygg- og anleggsnæringen. Naturlig nok står S-en for sikkerhet høyt på agendaen i denne konferansen. Vi vil jo ha alle trygt hjem fra jobb hver dag. På lederplass i Byggeindustrien er det også løftet fram viktigheten av psykisk helse som er en del av H-en i HMS. Et par turstøvler kan være et viktig HMS-tiltak.

Innlegg av:

Jan Eldegard Hjelle

Mange som arbeider på norske bygg- og anleggsplasser, sliter nok med virkninger av reiserestriksjoner, karanteneregler og andre følger av den vanskelige Corona-tiden. Slike bekymringer er ikke alltid like synlige for kollegaer, men kan være alvorlige for de det gjelder. Hele næringen er avhengige av fagfolk som kommer fra ulike deler av verden og som nå kan føle ensomhet i jobben. Det samme gjelder selvfølgelig norske ansatte som nå får lastet om bord enda flere bekymringer og som i enda større grad trenger sosial kontakt for å opprettholde god mental helse. Slik kontakt blir stadig vanskelige å oppnå etter hvert som smittebegrensende tiltak gjøres strengere.

Mange får tilfredsstilt sine sosiale behov på arbeidsplassen men dagen kan også være slik at behov for sosial kontakt må fylles på fritiden. For å holde på de dyktige folkene er det et klokt grep for arbeidsgiverne å stimulere til trivsel også etter jobben. Et par turstøvler kan bidra til god helse.

På fritiden arrangerer jeg i løpet av året mange turer i skog og mark gjennom lokale turlag. I det siste året har vi sett en gledelig utvikling med nye grupper som melder seg på turene. Mange sier at de har hatt problemer med å gjennomføre nødvendige livsstilsendringer, de føler ensomhet og isolasjon og søker sosiale grupper for å komme seg mer ut.

Utenlandske arbeidere melder seg på arrangerte turer for å utforske den norske naturen og oppleve det å gå på tur sammen med andre. Sist helg var indiske Sharat og polske Michel to av flere utenlandske deltagerne på nattevandring fra Hakadal til Grorud. I alt 16 deltagere brukte regnværet og vandret sammen gjennom marka. Dette er gratisturer som ikke krever noe annet enn påmelding og oppmøte.

Til arbeidsgivere som er usikre på hva de kan gjøre for å stimulere til bedre psykisk helse blant de ansatte: Et par gode turstøvler, en liten sekk og en lenke til nettsiden til det lokale turlaget eller DNT der du bor vil være et fint utgangspunkt. Det er god plass i naturen og på tur kan man holde både trygg avstand og nær kontakt.