Sverre Nagell Bjordal

Innlegg: Fornebu flyr videre

Arve Brekkhus skriver engasjert og godt om utviklingen på Fornebu fremover, men han bommer på historikken når han sier at de første årene var preget av store planer med liten fremdrift. 

Innlegg av

Sverre Nagell Bjordal

Etterbruk av flyplassarealene var fysisk i gang allerede før flyplassen var nedlagt. Norske Skog som var først ute, kjøpte flyplass-tomt og startet bygging av nytt konsernhovedkvarter mens Fornebu fortsatt var i full drift. 

Øvrig utbygging måtte vente til flytrafikken var borte. Men Telenor hadde kjøpt tomt og planlagt Telenorsenteret før siste fly tok av, så de kunne flytte inn allerede i 2001. Samme året var også IT Fornebu i gang. Da var nordenden ryddet for asfalt og forurensing, Norges største kontorkompleks oppført og ny fire felts vei etablert som adkomst til og forbi nyetableringene. Telenor erfarte raskt at de ikke hadde behov for ekspansjonsarealer og solgte en tomt til Aker, som bygget sitt første anlegg mellom Telenor og IT Fornebu. Den positive utviklingen varte ved. Rammene for næringsutvikling på Fornebu var overoppfylt før det var gått 10 år fra flyplassnedleggelsen. Det var langt raskere enn noen hadde drømt om.

Det som ble hengende etter var boligbyggingen, som man trodde skulle ta 15 år, men hvor det 20 år etter nedleggelsen i 1998 fortsatt gjenstår mye. Det positive er at Bærum kommune nå utvider boligprogrammet, som ikke ville vært mulig om utbyggingstakten hadde vært som forventet. Fornebubanen, som med tidligere boligprogram har vært samfunnsøkonomisk marginalt, blir nå åpenbart gunstig. Fornebu er i ferd med å bli akkurat det man så for seg på 1990 tallet, men utbyggingsrekkefølgen ble snudd. Vi så for oss at banen ble ferdig først, så boligene og til slutt næringsutviklingen. Det ble stikk motsatt.

Etterbruken tok av før flyene forsvant og styrer nå mot over 10.000 boliger og et banebetjent, urbanisert sentrum. Det er helt i tråd med visjonene Luftfartsverket i sin tid presenterte for Stortinget og som dannet grunnlaget for statens retningslinjer for Fornebu. Det har til tider vært en turbulent reise, men prosjektet lander der det skulle.