<p>Digital Built Britain - hjemmeside – Kilde: DBB, 2015</p>Den orginale BIM-Trappen eller «2008 Bew-Richards Wedge» – Kilde: BS 1192-4:2014, 2014En mer visuell BIM-Trapp fra Holland – Kilde: Arcadis - BIR, 2014

Innlegg: Engelskmennene gir gass og lanserer ny strategi for ekte BIM bruk

#DigitalBuiltBritain; BIM gir mer enn 20% lavere investeringskost, engelskmennene gir nå gass og lanserer ny strategi for ekte BIM bruk.

Torsdag 26 februar lanserte Vince Cable, ministeren for Buiness, Innovation and Skills (BSI), Digital Built Britain (DBB) som er en strategi for å løfte anleggs- og byggeindustrien i England opp på det som kalles Level 3 BIM bruk. De ser dette som et grep for 1) å øke produktiviteten i engelsk industri, 2) få mer infrastruktur og bygg for pengene og 3) posisjonere engelsk leverandørindustri i det globale konstruksjonsmarkedet.

I 2011 vedtok en at alle sentrale offentlige anleggs- og byggeprosjekter skulle bruke BIM fra 2016. BIM Task Group har vært ansvarlig for å utarbeide nødvendige standarder og protokoller, og gjøre dem tilgjengelig bredt i industrien. Det britiske finansdepartementet har dokumentert mer enn 20% redusert investeringskost i flere prosjekter, og det hevdes at BIM bidrar med besparelser på mer enn 1,2 mrd pund i 2015. Hvor er det norske finansdepartementet?

England er også aggressiv for å sikre sine investeringer i standarder og metoder, og de jobber nå hardt med å få sine standarder for informasjonsressursforvaltning i prosjekter anerkjent som ISO standarder.

BIM i alle offentlige infrastruktur- og byggeprosjekter fra 2016
I 2011 lansert Paul Morell, chief construction advisor til den britiske regjeringen, at fra 2016 skulle alle større infrastruktur og byggeprosjekter ha krav om 3D BIM (med all prosjekt og installasjons informasjon, dokumentasjon og digitale data) som minimum fra 2016. Dette er nærmere beskrevet i Government Construction Strategy fra May 2011.

Den engelske BIM-trappen eller «2008 Bew-Richards Wedge»

Sentralt for å forstå den engelske strategien er «BIM trappen», som beskriver en trinnvis utvikling av BIM bruk. Mervyn Richards som var ansvarlig for IT på T5 på Heathrow flyplass og Mark Bew som har ledet BIM Task Group utviklet i 2008 BIM-trappen eller «wedgen». «2008 Bew-Richards Wedge» beskriver utviklingen fra hva vi i dag kan kalle tradisjonell DAK (Data Assistert Konstruksjon) på venstre side til en integrert og interoperabel Bygnings Informasjons Modell (BIM eller iBIM). Målet var å forklare BIM modenhet og gi folk en forståelse av egen BIM modenhet, men også å kunne gi en strategisk retning på utviklingen. Målsettingen i UK er som nevnt å nå level 2 (nivå 2) i 2016 og den nye Digital Built Britain strategien handler om å få anleggs- og byggenæringen opp på level 3 (nivå 3).

Nedenfor skal vi beskrive de ulike nivåene;

Level 0 (nivå 0)CAD – er dagens praksis med bruk av 2D DAK, hvor informasjon utveksles via e-post

Level 1 (nivå 0)2D og 3D – er organisert DAK på 2D eller 3D format med bruk av prosjekthotel som gir en «common data environement» (delt digital arbeidsomgivelse) hvor en benytter standarder for data strukturering og formatering. Kalkulasjonssystemer er ikke koblet mot disse dataene.

Level 2 (nivå 2)BIM – er organisert bruk av 3D verktøy med disiplin (fag) spesifikke BIM verktøy med tilknyttede egenskapsdata. 5D eller kostnadsstyrt prosjektering utføres ved hjelp av kalkulasjonssystemer som utnytter modell data og som er integrert med BIM via proprietære grensesnitt eller mellomvare og en bruker 4D BIM med kobling av fremdriftsplan og 3D modeller for produksjonssimulering.

Level 3 (nivå 3) iBIM og livsløpsbasert informasjonsforvalting– var i utgangspunktet fokusert på leveranse av en fult integrert samspillsprosess understøttet av «web services» som bruker IFC, inkludert 4D produksjonssimulering, 5D kostnadssimulering og 6D administrasjon av livsløpsinformasjon. Det er sannsynlig at level 3 også vil handle om datafangst fra e-handelsløsninger og inneholde smart teknologi for å kunne gjøre livsløpsmodellering med fokus på optimale livsløpskostnader og livsløps CO2 fotavtrykk.

Kan vi lære noe av BIM-trappen og England?

Trappe modellen er ganske pedagogisk god og den viser at «ting tar tid» («TTT»), og at uten erfaring og systematikk på ett nivå er det vanskelig å komme seg videre til neste nivå.

BIM-trappen viser kanskje også at vi i Norge snakker mye om nivå 3 BIM mens vi i virkeligheten er på nivå 1/2 i mange prosjekter. Tror mange bedrifter kan ha godt av å se på trappen og vurdere hvor de selv er og bli mer bevist på hva som kreves for å komme til neste trinn. I perspektiv av BIM-trappen kan vi kanskje si at vi ikke har vært flinke nok til å få bredden i næringen med oss i Norge, vi har kanskje fokusert for mye på de mer avanserte behovene for de få?

På utvidelsen av Terminal 5 (T5) på Heathrow flyplass for snart 20 år siden ble det utviklet mye god systematikk på bruk av IKT som i dag er dokumentert i engelske standarder for organisering av byggeprosjekter og FM med strukturert informasjonsforvaltning av dokumenter, ikke grafisk informasjon og grafisk informasjon (3D). Mye av dette tankegodset mangler vi i Norge i dag. Det gjør nok at vi ikke helt ser behovet og heller ikke verdsetter standarder og systematikk nok enda. Standarder er en smart måte å spare arbeid på tvers i næringen og som gjør at ikke alle må finne opp hjulet hver gang, og vi trenger definitivt flere norske standarder på BIM området for å effektivisere prosjektgjennomføringen. Det jobbes ellers nå hardt fra engelskmennene’s side for å etablere de engelske standardene som ISO standarder. Engelskmennene satser mye ressurser også på standardiseringsarbeidet både i CEN og ISO og styrer i praksis utviklingen. Det er nesten slik at vi Norge er i ferd med å tape den BIM/åpenBIM innflytelsen og ledelsen vi hadde for 3-4 år siden. I CEN har Norge fortsatt en hånd på rattet men engelskmennene satser nå betydelige ressurser, og det er ofte slik at den som investerer kan gjøre jobben og dermed har stor innflytelse.

I England har de også har vært flinke til er å samle infrastruktur/anlegg og bygg og prøvd å utvikle standarder som kan favne hele BA næringen, slik at BIM-trappen gjelder både for anlegg og byggeprosjekter.

«Digital Built Britain: UK’s level 3 BIM strategic plan announced» - nå gir engelskmennene gass mot nivå 3

Digital Built Britain (DBB) er altså en strategi for å bevege engelsk BA-næring opp på nivå 3 BIM, og prosjektet skal «bygge en digital økonomi for bygge og anleggsnæringen som dramatisk skal forbedre leveranser, drift og tjenester til innbyggerne».

DBB er en oppfølger av BIM nivå 2 initiativet fra 2011 som het BIM Task Group. De hevder på sin hjemmeside at de har bidratt til besparelser på ca £ 840 mill i 2014 og forventer besparelser på over £ 1,2 mrd i 2015. Det er også dokumentert av finansdepartement at de på en rekke prosjekter har oppnådd mer enn 20 % dokumentert besparelse på investeringskost på prosjekter.

På hjemmesiden sier de også at «Vi søker å skape en moden digital økonomi for det bygde miljø som leverer høy ytelses aktiva og ekstraordinær kunde verdi så vel som en kunnskapsbase som muliggjør at smarte byer og innbyggere trives i våre urbane områder»

Hjemmesiden er nettopp lansert og inneholder ikke så mye informasjon enda, men de sier de skal berike den utover våren. Vi kommer tilbake med mer informasjons så snart detaljer begynner å falle på plass.

I Norge burde det ellers vært som i England at det var finansdepartementet som drev utviklingen på BIM bruk i det offentlige ut fra ønsket om å få mer bygg for offentlige kroner. 20 % besparelse på investeringskost må jo være interessant nok for det norske finansdepartementet også.

Lenker:

Government Construction Strategy -

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/61152/Government-Construction-Strategy_0.pdf

Digital Built Britain hjemmeside –

http://digital-built-britain.com/

Digital Built Britain strategi –

http://digital-built-britain.com/DigitalBuiltBritainLevel3BuildingInformationModellingStrategicPlan.pdf

Building InformationModelling (BIM) Task Group – hjemmeside –

http://www.bimtaskgroup.org/

Blog som beskriver BIM wedgen med «4 levels» -

http://conjectblog.co.uk/2014/04/bim-demystified/