Anita Leirvik North

Innlegg: Byggenæring og oljenæringen må samarbeide om et rekrutteringsløft

Bygge- og anleggsnæringen må ikke se på oppsvingen i oljenæringen som en trussel mot egen rekruttering, man må heller se på det som en mulighet for å jobbe sammen om å fremme sine fag og våre felles interesser. Det verst tenkelige som kan skje er at disse to næringene begynner å konkurrere om de samme fagarbeiderne.

Anita Leirvik North

Daglig leder
KIS – Norsk Industri

Norge har lav arbeidsledighet og solid økonomi. Både bygge- og oljenæringen er viktige for norsk økonomi. Mens olje- og gassnæringen har en høy omsetning, med et relativ lavt antall sysselsatte har bygge- og anleggsbransjen et betydelig større antall sysselsatt. Oljebransjen har tidligere vært lønnsledende, men etter oljeprisfallet, har bransjen måttet gjennomføre store omstillinger, effektivisere drift og føre god kostnadskontroll. Dette har gått spesielt utover lønninger blant de minst kvalifiserte, ansatte hos mange av våre medlemsbedrifter. Det betyr at lønn ikke lenger er en konkurransefaktor som favoriserer oljenæringen.

For KIS (Korrosjons-, isolasjons- og stillasentreprenørenes forening) sine medlemsbedrifter har det over tid vært tydelig at rekrutteringen inn til deres fag har vært for svak. KIS sine medlemmer operer både innen byggenæringen og oljenæringen. Det er det totale antall fagarbeidere med relevant kompetanse som må opp. Dette betyr at man må få flere til å velge disse fagene og tilby flere læreplasser. Dersom bedriftene begynner å "stjele" fra hverandre, ender man opp med en kanibalisering av begge bransjer som ingen er tjent med.

Under de nylig avholdte Stillasdagene, var ungdom invitert for å fortelle om bakgrunnen for sine utdanningsvalg, og det ble tydelig at våre bransjer er nødt til å bli flinkere til å promotere våre egne fag og formidle fordelene med disse. KIS har tatt konsekvensen av dette og lyser i disse dager ute en stilling som skal ha som hovedområde rekruttering til våre fag, og jobbe mot relevante myndigheter som utdanningsdirektoratet, fylkeskommuner og NAV.

Samtidig er det viktig at det tilrettelegges med utdanningsløp som passer våre fag, og der ungdom kan få mulighet til å prøve seg på forskjellige fag og bransjer, ikke bare de "store" fagene. Kanskje er det behov for et nasjonalt kompetansesenter for enkelte mindre fag, for å få tilstrekkelig undervisningskompetanse og tilgang på materiell slik at elevene også skal få mulighet til å få praktisk tilrettelagt opplæring.

Norge trenger flere fagarbeidere, men det er bransjene sitt ansvar å fremsnakke seg selv. Mange fag finner vi både på land og off-shore. Det burde kunne være et konkurransefortrinn for fagene at elevene etter endt opplæring har et bredt spekter av muligheter å gå til både på land og off-shore.

Det bør manes til samarbeid fremfor konkurranse, og vi bør fremfor alt promotere fagarbeideren som et alternativ til en akademisk utdanning.