Innkjøpssjef

Rørkjøp er en landsdekkende rørleggerkjede bestående av nær 400 rørleggerbedrifter, representert i alle landets fylker. Med egen nettbutikk på rorkjop.no, gjør vi det enkelt for forbruker å finne og bestille rørlegger og produkter på samme sted. For medlemmene legger vi tilrette for økt konkurransekraft gjennom solide innkjøpsbetingelser og en enklere hverdag med skreddersydde IT-systemer. Rørkjøp jobber også i stor grad med å synliggjøre kjedens medlemsbedrifter i deres nærmiljø for å sikre lokal forankring og vekst hos den enkelte bedrift. Kjedekontoret holder til i Asker. For nærmere info,sewww.rorkjop.no .

Da vår nåværende innkjøpssjef skal gå over i pensjonistenes rekker, søker vi etter hans etterfølger.

FirmaRørkjøp
FylkeAkershus
StedAsker
Søknadsfristsnarest

Innkjøpssjef

Relasjonsbygger – Kremmer – Utvikler

Stillingen innebærer overordnet ansvar for å lede og videreutvikle den sentrale innkjøpsfunksjon i kjeden. Vi har årlige innkjøp for rundt 800 millioner kroner i samarbeid med mer enn 60 leverandører og grossister.

Vår nye innkjøpssjef skal sikre implementering og oppfølging av kjedens mål, strategi, planer og beslutninger, samt motivere medlemmene for felles tiltak innen eget arbeids- og virksomhetsområde. Du skal være en proaktiv bidragsyter for inngåelser av ramme-avtaler og implementering av disse. VVS-bransjen er i endring og det er viktig at du har evne til å gjennomføre tiltak som gir Rørkjøps medlemsbedrifter stadig bedre konkurransekraft. Du må være en sterk relasjonsbygger og ha evner til å forankre tiltak slik at de blir akseptert og så gjennomføre disse på en optimal måte.

Videre skal du analysere, følge opp resultat, overvåke lønnsomheten og virksomhetens indre effektivitet, samt bistå i utvikling og styring av virksomheten. Du vil være adm. direktørs stedfortreder.

Dine kvalifikasjoner og egenskaper

Erfaren og operasjonell leder med god kunnskap om innkjøpsprosesser og god helhetsforståelse, herunder kontrakts-management, forhandlinger og forretnings-utvikling, gjerne med EMV. Høyere utdannelse på bachelor-/masternivå innen Logistikk, Supply Chain, økonomi e.l. Lang eller relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Erfaring med finansiell analyse er en klar fordel. Erfaring fra kjededrift, gjerne også fra andre ledd i verdikjeden er positivt. Høyt brukernivå innen Excel og aktuelle dataverktøy. Flytende muntlig og skriftlig i norsk/skandinavisk språk, samt engelsk.

For å lykkes i denne jobben tror vi at du har følgende egenskaper:

  • Analytisk, systematisk og løsningsorientert
  • Selvstendig og ansvarsbevisst med sterk gjennomføringsevne
  • Sterk relasjonsbygger og motivator med god salgsteft
  • Initiativrik, engasjert og forbedringsorientert med fokus på bunnlinjen
  • Gode leder-, kommunikasjons- og samarbeidsevner

Vi kan tilby deg

En spennende og selvstendig stilling med store muligheter for å påvirke kjedens videre utvikling. Vi har k onkurransedyktige betingelser, et godt og uformelt arbeidsmiljø samt en trivelig medlemsmasse i en bransje i vekst og endring.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt vår rådgiver Aasmund Setsaas, Setsaas Consulting på tlf. 917 06 467 eller adm. direktør Frank Olsen på tlf. 957 95 676.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Vi imøteser din CV og søknad via: post@setsaasconsult.no. Merk søknaden "Rørkjøp - Innkjøpssjef". Søknadsfrist: Snarest.


Vis flere stillinger: