Innkjøpssjef og Planleggingsleder

Vi er en Østfold-basert totalentreprenør med betydelig prosjektutviklingskompetanse. Vi har også regionskontor i Oslo, som dekker triangelet Drøbak/Drammen/Jessheim.

FirmaNipas
FylkeViken
StedÅrum eller Oslo
Søknadsfristsnarest

Vi opplever en god vekst og har en fortsatt vekstambisjon. I den forbindelse ønsker vi å effektivisere ressursutnyttelsen i våre byggeprosjekter og å forbre innkjøpsprosessene.

Ressursplanlegging handler først og fremst om det å disponere håndverkerner våre rasjonelt mellom alle de prosjekter vi har gående, samt å forsterke ressurstilgangen gjennom innleie ifbm forbigående produksjonstopper. Planlegging og fordeling av andre ressurser, slik som maskiner og utstyr er også en del av stillingens ansvarsområde. Vi ser for oss å ansette en leder med betydelig byggeplasserfaring og en godt utviklet logisk sans. Rollen kan på sikt utvikles til også å inkludere salg av overskuddskapasitet til eksterne kunder. Rollen vil da få resultatansvar.

Innkjøpsprosessen handler først og fremt om opphandling av varer og tjenester spesifikt til hvert enkelt prosjekt. Ikke om forhandling av rammeavtaler. Kunnskap om, og erfaring med, opphandling av både hele underentrepriser i inn- og utland, og om opphandling av varer og tjenester i inn- og utland vil være et tungtveiende kvalifikasjonskriterie. Rollen vil være i tett inngrep både med kalkulasjonsavdelingen og med utførende prosjektledelse i alle våre prosjekter.

Vi ser for oss å ansette to personer. Enten en Ressursplanleggingsleder og en Innkjøpsjef, eller to personer som kan gjøre både ressursplanlegging og innkjøp. Det vil være fordeler og ulemper med begge løsninger og kandidatenes kvalifikasjoner vil være avgjørende for hvilken løsning vi velger.

Vi tilbyr en spennende lederrolle som man selv vil få være med å forme, et prestasjonsorentert, men likevel uformelt arbeidsmiljø, nye og fine kontorlokaler, og konkurransedyktige betingelser, med en betydelig bonusmulighet. Arbeidssted Oslo eller Østfold (Årum).

Kontaktperson:

Elisabeth Antonsen

Kontorleder

Mobil 958 43 775

Søk stilling

Vis flere stillinger: